W numerze 9/2023

ZAMÓW
TARGI, KONFERENCJE

IFA 2023: nowe spojrzenie na ludzkość

Obchodzące 99-lecie targi IFA, tradycyjnie zlokalizowane na terenie ExpoCenter City w Berlinie, tym razem zorganizowała IFA Management GmbH, nowopowstała spółka joint venture utworzona przez niemieckie stowarzyszenie branżowe czołowych producentów elektroniki użytkowej gfu (Gesellschaft fűr Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik), które jest właścicielem praw do marki IFA i brytyjską firmę Clarion Events Ltd, odpowiedzialną za ich organizację.

Jerzy Bojanowicz


ŚRODOWISKO, W KTÓRYM ŻYJEMY

Teledetekcja w urządzaniu i ochronie lasów

Z dr. hab. Krzysztofem Stereńczakiem, prof. IBL, zastępcą dyrektora ds. naukowo-badawczych Instytutu Badawczego Leśnictwa, kierownikiem Zakładu Geomatyki IBL, rozmawia Jerzy Bojanowicz.


ZDROWIE

Innowacje z Łukasiewicza dla zdrowia

Ponad 250 projektów o wartości 700 mln zł zrealizowała do tej pory Grupa Badawcza Łukasiewicza Zdrowie. Dotyczą one m.in. innowacji w systemie opieki zdrowotnej, produktów leczniczych i półproduktów do wytwarzania leków, innowacji w technologiach medycznych, medycyny regeneracyjnej, technik addytywnych w medycynie i inżynierii biomedycznej oraz technik kwantowych w medycynie.

Lidia Sosnowska


GOSPODARKA

Spółki wodne są najstarszymi organizacjami samorządu gospodarczego w Polsce, które są bezpośrednio związane z gospodarką wodną, a zwłaszcza z budową i utrzymaniem urządzeń wodnych oraz rozwojem polskiego prawa wodnego.

Waldemar Rudowski, przewodniczący Zarządu Głównego Krajowego Związku Spółek Wodnych


Windy i platformy spod kobiecej ręki

- Konkurencję pokonujemy jakością i metodyką komercjalizacji The Commpass – mówi Magdalena Taras, prezeska zarządu Global Lift Polska (GLP). - Uzyskanie przewagi konkurencyjnej nigdy nie jest łatwe. Wymaga drobiazgowych analiz, wnikliwej identyfikacji potrzeb rynkowych, przemyślanej strategii i profesjonalnego zarządzania. Niska cena i półśrodki to już przeszłość. W  świadczeniu usług specjalnego znaczenia liczy się bezpieczeństwo, odpowiedzialność, trwałość i zaufanie klientów.

Jolanta Czudak


INNOWACJE

Co będziemy jeść w przyszłości?

Jedzenie jest podstawową potrzebą człowieka. Ma zapewniać energię i składniki odżywcze niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Powinno też sprzyjać zdrowiu i mieć odpowiednie walory smakowe.

Martyna Jachimowicz


Co z tą komercjalizacją?

Polscy eksperci stworzyli pierwsze na świecie narzędzie do komercjalizacji innowacyjnych projektów, które rozwiązuje problem tysięcy przedsiębiorstw i ośrodków badawczo-rozwojowych.

Z Robertem Kazimierskim, liderem zespołu, który tę metodykę opracował rozmawia Jolanta Czudak.


Konsorcjum składające się z międzywydziałowego zespołu naukowców z Politechniki Gdańskiej, badaczy z Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechniki Łódzkiej oraz firmy PM Ecology opracuje, wykona i wdroży modułowy system MoReLogg do monitoringu zanieczyszczeń pochodzenia antropogenicznego, czyli powstałych w wyniku działalności człowieka.

 


100 mln zł z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego przeznaczy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) na rozwój poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji i kompetencji pracowników. W konkursie dla uczelni wnioski można składać od 30 sierpnia do 14 listopada br

Więcej informacji o konkursie

https://www.gov.pl/web/ncbr/rozwoj-kwalifikacji-i-kompetencji-osob-doroslych


Z ŻYCIA FSNT-NOT

Energii i pomysłów nam nie brakuje

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa (SITO) integruje w swoich szeregach pół tysiąca specjalistów branży ogrodniczej, architektów krajobrazu, ochrony środowiska przyrodniczego oraz florystyki. Jest ogólnopolską organizacją pozarządową, która działa w ramach Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. O nowych wyzwaniach SITO rozmawia z Jolantą Czudak, wybrana na kolejną kadencję, prezes Zarządu Głównego mgr inż. Elżbieta Kosydar.


Polski ślad na Alasce

FSNT-NOT od lat ściśle współpracuje z polonijnymi organizacjami inżynierów zarówno w Europie, jak i Ameryce. Oprócz organizacji Światowych Zjazdów Polskich Inżynierów (ostatni w czerwcu 2022 w Gliwicach) staramy się, aby koledzy z zagranicy uczestniczyli w wydarzeniach w kraju, a nasi reprezentanci brali udział w uroczystościach i konferencjach organizowanych przez polonijne stowarzyszenia.

Jan S. Plachta


NAUKA

W artykule przedstawiono cykl prac badawczych dotyczących opracowania produktów kosmetycznych do pielęgnacji skóry, paznokci oraz błon śluzowych z wykorzystaniem polisacharydów. Efektem końcowym badań i testów walidacyjnych było uzyskanie kosmetyków pielęgnacyjnych o potwierdzonym działaniu, tj. potwierdzonym wpływie na właściwości i wygląd skóry oraz paznokci, co pozwala na implementację wyników w postaci innowacyjnych produktów kosmetycznych przeznaczonych na rynek.

Magdalena Piórkowska, Monika Jabłońska, Aleksandra Kęsicka, Joanna Kasperska, Jolanta Łązar, Adam Gołąbek, 4MASS S.A.


W artykule zaprezentowano dydaktyczne stanowisko do nauki programowania sterowników PLC – symulowania procesów automatyki przemysłowej. Stanowisko pozwala na tworzenie różnych konfiguracji programów w językach LAD, FPD, STL. W artykule przedstawiono budowę i elementy stanowiska, w tym sterownik PLC EasyE4 Eaton. Stanowisko umożliwia naukę zarówno ręcznego, jak i automatycznego sterowania, co rozwija logiczne myślenie i systematyzuje wiedzę teoretyczną, dzięki czemu pomaga uczniom i studentom zdobyć podstawowe umiejętności w zakresie projektowania prostych układów przemysłowych.

dr Paweł Sobczak, dr inż. Robert Cieślak, dr inż. Kamil Łodygowski - Akademia Nauk Stosowanych w Koninie,Katedra Nauk Technicznych, Mikołaj Kłakulak, Mikołaj Koło, Filip Szafraniak - Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim       


STAŁE POZYCJE

Muzea Techniki w Polsce (2). Pierwsze wystawy przemysłowe

Utworzenie Muzeum Techniki na ziemiach polskich poprzedziły organizacje wystaw przemysłowych. Pierwszą wystawę rolniczo-przemysłową w Królestwie zorganizowano w 1821 r.

Oprac. Bronisław Hynowski


Giełda wynalazków i technologii: Diamentowi, platynowi, złoci

Podczas XVI Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2023 w maju w Katowicach naukowcy Politechniki Śląskiej dostarczyli serię efektownych rozwiązań i znaleźli się w czołówce nagrodzonych. Poza licznymi medalami zdobyli Diamentową oraz Platynową Nagrodę Targów.

Zygmunt Jazukiewicz

 


Recenzja „PT”: 70 lat Oddziału EIT SEP


Wino dla inżyniera (279): Viognier do halibuta


Felieton: Droga na skróty


Filozofia pojęć technicznych (198): Basen


Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2023": Łukasz Węgrzyński, Adam Szymański, Łukasz Pytlarczyk


Efekty-defekty


Wydarzenia


Sygnały o technice

Router FRITZ!bOX 5690 Pro, Glosnik JBL Authentics 500, Telefon TCL 40NXTPAPER, Monitor Philips Evnia 49M2C8900

Jerzy Bojanowicz


Ważne decyzje

Dobiega końca lato, z którego w pamięci zostaną nam trudne do zniesienia upały i towarzyszące im coraz częściej niespotykane wcześniej w takiej skali i liczbie zjawiska atmosferyczne. Na to wszystko nakłada się nieoficjalna kampania wyborcza nazywana prekampanią, w której więcej było złych emocji niż dobrych propozycji. Może też dlatego początek roku szkolnego, który nas mających lata szkolne za sobą, przenosi na chwilę w lata młodzieńcze, przeszedł prawie niepostrzeżenie. Zacierają się w pamięci chwile złe, lęki, a powraca uczucie, że podołamy każdemu zadaniu i przebudujemy świat.

Proszę wybaczyć te trochę górnolotne sformułowania, ale otaczająca nas rzeczywistość: zmiany klimatyczne, kryzysy polityczne i ekonomiczne, wojna na Ukrainie oraz zarysowujący się znów podział świata na dwa obozy nie napawają  optymizmem. Jeśli do tego dodamy wewnętrzny podział nas Polaków to naprawdę chciałoby się uciec w przeszłość lub kosmos. Tę ostatnią możliwość będzie mógł prawdopodobnie zrealizować na razie jeden Polak – Artur Chmielewski. My zaś zostajemy tu na Ziemi, a z nami ostatnie tygodnie kampanii wyborczej.

Jej przebieg już na samym początku odbiegał od przyjętych standardów „walki” na merytoryczne argumenty. Dominują bowiem coraz bardziej narastające emocje i to one niestety mogą w dużej mierze wpłynąć na nasze decyzje wyborcze. A emocje w żadnych sprawach nie są i nigdy nie były dobrym doradcą.

Organizacje inżynierskie miały i mają apolityczność zapisaną w statutach. Nie oznacza to jednak, iż ich członkowie nie mają swoich preferencji politycznych. Polskie środowisko techniczne już w czasach II RP, która nie była wolna od ostrej politycznej walki, starało się sprowadzić dyskusję o przyszłości państwa do merytorycznych rozwiązań gospodarczych. Dokonania inżynierskie II RP są tego najlepszym dowodem, a materiały i uchwały kongresów techników z tamtych czasów wyraźnie to potwierdzają. Uczestnicy ówczesnych inżynierskich debat, chociaż brali w nich udział zwolennicy różnych opcji politycznych, (często mocno skonfliktowanych) potrafili się porozumieć w sprawach naukowych, technicznych i gospodarczych. Do konsensusu dochodzono często po długich dyskusjach i sporach. Ich podstawą nie była bowiem chęć „dokopania” oponentowi, ale wiedza. Uważano, że to ona powinna być fundamentem budowy i rozwoju państwa.

Po II wojnie światowej środowisko techniczne wypracowało wiele merytorycznych opracowań dotyczących odbudowy państwa, jego infrastruktury technicznej i gospodarki. I pomimo nacisków politycznych nie zawsze były one po myśli władzy. A wraz z narastaniem negatywów gospodarki centralnie sterowanej środowisko techniczne pokazywało je na łamach Przeglądu Technicznego, publikując raporty pokazujące absurdy gospodarcze PRL.

Po przemianach ustrojowych 1989 to właśnie środowisko techniczne skupione w FSNT-NOT z obawy o prawidłowość niektórych rozwiązań transformacji gospodarczej podjęło w 1993 r. decyzję o starcie, jako organizacja społeczna, w wyborach do parlamentu, co okazało się nienajlepszym roziązaniem. Nie było to najlepsze rozwiązanie. Wprawdzie wcale niemało osób z technicznym wykształceniem wystartowało w wyborach to jednak nie reprezentowały one wspólnoty inżynierskiej, lecz określone środowiska polityczne.

FSNT-NOT  starała się więc stworzyć ponadpartyjne parlamentarne porozumienia inżynierów, co owocowało udziałem polityków w konferencjach i kongresach oraz konsultacjami ze środowiskiem w sprawach technicznych standardów dostosowania naszej gospodarki do wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Bardzo znaczącym i niewątpliwie pozytywnym rezultatem współpracy środowiska technicznego z władzą było m.in. powierzenie FSNT-NOT prowadzenia przez 15 lat programu projektów celowych dla mśp. Był on sukcesem nie tylko naszej organizacji, ale gospodarki.

Przypominam ten czas i te sprawy, bo przed nami kolejne wybory. Chciałoby się, aby w naszym parlamencie nie zabrakło pragmatycznie myślących twórców cywilizacji, którzy potrafiliby w sprawach nauki, techniki i gospodarki porozumiewać się w oparciu o wiedzę, a nie polityczne sympatie, Chcę wierzyć ,iż jest to jeszcze możliwe.

Ewa Mańkiewicz- Cudny,

prezes FSNT-NOT


Komentuje Waldemar Rukść

Przegląd Techniczny Gazeta FacebookPrzegląd Techniczny Gazeta LinkedInPrzegląd Techniczny Gazeta Twitter
eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl