Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

O nas

Przegląd Techniczny. Gazeta Inżynierska jest jednym z najstarszych w Europie czasopism publicystycznych o tematyce ogólnotechnicznej. Od 1866 r. stanowi forum wymiany wiedzy i doświadczeń między środowiskiem technicznym, a innymi grupami zawodowymi. Pismo nasze adresowane jest do inżynierów, techników, studentów politechnik i ludzi innych zawodów interesujących się przemianami gospodarczymi i społecznymi wywołanymi przez technikę.

Czytelnicy „Przeglądu Technicznego „ to osoby na stanowiskach kierowniczych (50%), z wyższym wykształceniem (75%), czynni zawodowo (85% to czytelnicy między 25 a 55 rokiem życia), profesjonaliści zajmujący się nowoczesną techniką.

Redakcja „Przeglądu Technicznego” jest organizatorem dorocznego plebiscytu o tytuł „Złotego Inżyniera”, w którym osoby ze środowiska inżynierskiego, wyróżniające się w działalności naukowej, biznesowej lub społecznej mogą otrzymać tytuł i statuetki: diamentowego, złotego, srebrnego inżyniera lub dyplom i wyróżnienie. Statuetki i dyplomy wręczane są co roku, podczas uroczystej gali.

Komentuje Waldemar Rukść