Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Właściciel Przeglądu Technicznego

WŁAŚCICIEL

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelna Organizacja Techniczna

ul. Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
tel. 22 250 22 10
e-mail: sekretariat@not.org.pl
strona internetowa: not.org.pl

Komentuje Waldemar Rukść