Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Wydawca Przeglądu Technicznego

WYDAWCA

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych
SIGMA-NOT Sp. z o.o.

03-450 Warszawa,
ul. Ratuszowa 11
tel. 22 818 09 18, 22 818 98 32,
fax 22 619 21 87

Komentuje Waldemar Rukść