Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Prenumerata

Ceny prenumeraty „Przeglądu Technicznego” w 2024 r.:

  1. Prenumerata roczna papierowa – 384 zł (brutto) + koszt wysyłki 42 zł
  2. Prenumerata roczna cyfrowa – 312 zł (brutto)
  3. Prenumerata roczna PLUS (czasopismo w wersji papierowej i cyfrowej + roczny dostęp do archiwalnych treści „PT” na portalu sigma-not.pl) – 474 zł (brutto)

Ceny zawierają podatek VAT.

Cena 1 egzemplarza – 36 zł (brutto).

W sprawie prenumeraty należy kontaktować się z Zakładem Poligrafii i Kolportażu Wydawnictwa
SIGMA-NOT Sp. z o.o.

Dane Zakładu:
ul. Ks. J. Popiełuszki 19/21, 01-595 Warszawa

tel: 22 840 30 86, 22 840 35 89prenumerata@sigma-not.pl

Zamówienie prenumeraty on-line: sigma-not.pl

Dane do przelewu:
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
nr konta: 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577
Tytuł przelewu: Prenumerata „Przeglądu Technicznego”.

Komentuje Waldemar Rukść