Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Numery przeglądu technicznego

Wydania Przeglądu Technicznego od 2004 roku są dostępne odpłatnie w wersji elektronicznej na Portalu Informacji Technicznej:

https://www.sigma-not.pl/czasopisma-58-przeglad-techniczny.html

Dla prenumeratórów wersji PLUS archiwum jest dostępne bezpłatnie.

W sprawie udostępniania wcześniejszych wydań prosimy o kontakt z redakcją: redakcja@przeglad-techniczny.pl

Komentuje Waldemar Rukść