Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Redakcja Przeglądu Technicznego

Redaktor Naczelny

Dr inż. Martyna Jachimowicz
m.jachimowicz@sigma-not.pl
tel. 663 311 966

Z-ca red. naczelnego

Bronisław Hynowski

Redaktor graficzny

Waldemar Rukść

Publicyści

Marek Bielski

Jerzy Bojanowicz

Zygmunt Jazukiewicz

Jolanta Czudak

Henryk Piekut

Lidia Sosnowska

Komentuje Waldemar Rukść