Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Reklama w czasopiśmie


Możliwe są też inne moduły reklamowe po uzgodnieniu z redakcją.

Do pobrania:

Specyfikacja techniczna

Plik reklamy powinien być przygotowany w formie elektronicznej jako:

  1. Plik zamknięty: TIF, JPG, EPS, PDF, PS (composite)
  2. Plik otwarty: Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator, CorelDraw

Dla wszystkich formatów obowiązuje:

  • kolorystyka CMYK,
  • rozdzielczość min. 300 dpi,
  • załączone pliki czcionek, czcionki dołączone lub teksty zamienione na krzywe,
  • tekst czarny powinien być zapisany tylko w BLACK-u (C 0 % M 0% Y 0% K 100%),
  • reklamy muszą mieć znaczniki drukarskie „pasery” oraz linie cięcia, które mają znajdować się poza obszarem spadu.
    W przypadku niedotrzymania tych warunków wydawnictwo nie gwarantuje zgodności kolorystycznej i graficznej reklamy z przesłanym projektem.

Sposób dostarczenia materiałów do redakcji

Kontakt w sprawie reklamy

Martyna Jachimowicz

tel. 663 311 966
e-mail: m.jachimowicz@sigma-not.pl, redakcja@przeglad-techniczny.pl

Dział Reklamy i Marketingu
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
tel. 22 827 43 65
tel. 604 528 865
e-mail: reklama@sigma-not.pl

Komentuje Waldemar Rukść