Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Plebiscyt „Złoty Inżynier”

Plebiscyt o tytuł Złotego Inżyniera Przeglądu Technicznego organizowany jest od 1994 r. W plebiscycie mogą uczestniczyć wyróżniający się w swoich środowiskach inżynierowie i technicy, których kandydatury są prezentowane na łamach Przeglądu Technicznego przez cały rok, w każdym numerze. W ostatnim wydaniu w danym roku oraz na stronie internetowej www.przeglad-techniczny.pl prezentowane jest zestawienie kandydatów z danego roku uzupełnione przez wybranych kandydatów z lat poprzednich. Na stronie internetowej pojawia się formularz do głosowania.

Głosować w plebiscycie może każdy!

Rozstrzygnięcie plebiscytu i wręczenie laureatom statuetek i dyplomów: Diamentowego, Złotych, Srebrnych, Wyróżnionych i Młodych Inżynierów, odbywa się podczas uroczystej gali odbywającej się w zabytkowym warszawskim Domu Technika. Od 2023 r. uroczystość odbywa się w ramach obchodów Światowego Dnia Inżyniera 4 marca.

Kandydatów do udziału w plebiscycie mogą zgłaszać:

  • Zarząd Główny FSNT-NOT,
  • stowarzyszenia naukowo-techniczne,
  • laureaci z lat ubiegłych,
  • członkowie Klubu Złotego Inżyniera,
  • kolegium redakcyjne Przeglądu Technicznego.

Regulamin plebiscytu o tytuł Złotego Inżyniera

Lista laureatów tegorocznej 30. edycji plebiscytu znajduje się tutaj: https://przeglad-techniczny.pl/laureaci-xxx-plebiscytu-czytelnikow-przegladu-technicznego/

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Komentuje Waldemar Rukść