Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

25. edycja Hydroprezentacji już za nami!

Jubileuszowa, 25. edycja Hydroprezentacji należała do tych naprawdę wyjątkowych. Konferencja pod hasłem „Przyszłość inżynierii w branży wod-kan – 25 lat na fali” odbyła się w dniach 12-–14 kwietnia br., tradycyjnie już w Krynicy Zdroju.

Prelegenci rozpoczynali swoje wystąpienia od przedstawienia krótkiej historii. Były to historie firm, które reprezentują lub ich działań w branży i miały na celu pokazanie jak dużo zmieniło się na przestrzeni ostatnich lat. Niektórzy obchodzili też swoje mniejsze lub większe jubileusze razem z sympozjum. Następnie przechodzili do teraźniejszości, a niektórzy nawet wybiegali w przyszłość, aby pochylić się nad aktualnymi i nadchodzącymi wyzwaniami w branży i spróbować przedstawić możliwe rozwiązania.

Wykłady podczas wydarzenia podzielić można na naukowe ale będące podstawą do dalszych, praktycznych działań innych podmiotów – oraz właśnie praktyczne, przedstawiające realne, istniejące i działające już rozwiązania lub dopiero wprowadzane w życie pomysły, których efekty zbadać można będzie w ciągu najbliższych lat.

Wykłady…

Do pierwszej grupy zaliczyć można m.in. wystąpienie prof. dr. hab. Damiana Absalona, Przewodniczącego Państwowej Rady Gospodarki Wodnej prof. Uniwersytetu Śląskiego, który przedstawił zagrożenia powodzią i suszą w Polsce, czym one dokładnie są oraz przedstawił działania w świetle  dokumentów planistycznych. To również prelekcja prof. dr. hab. Jacka Mąkini z Politechniki Gdańskiej, który przedstawił oczyszczalnie przyszłości. Pokazał w jakim kierunku idą najnowocześniejsze  rozwiązania w oczyszczalniach na świecie, czego można się po nich spodziewać w przyszłych latach i jak ważnym będzie, aby wykorzystywać wszystkie możliwości oczyszczalni do produkcji energii.

Do grupy praktycznych bezsprzecznie zaliczyć można wystąpienie m.in. Marka Jaromina i Wojciecha Pilorza z Ekoenergia Silesia, którzy przedstawili innowacyjną aplikację Silesia Alert, która korzystając z własnej stacji badawczej analizuje chmury i ostrzega o zbliżających się burzach i związanych z nią niebezpiecznych zjawiskach pogodowych. To również wykłady ekspertów z Logic Synergy, HSB, czy Amiblu, którzy od lat zajmują się praktyczną stroną branży dostarczając systemów informatycznych, inteligentnych wodomierzy czy nowoczesnych rur, które podnoszą bezpieczeństwo i wydajność obsługiwanych obiektów oraz wiele innych prezentacji, w których nie brakowało tematów związanych z wodą i dyrektywą wodną. Niezapomnianą będzie również prezentacja Stanisława Krusza i Agnieszki Jaszkaniec utrzymana w żartobliwym tonie, podsumowująca minione 25 lat konferencji.

… i nagrody

Niepowtarzalną częścią tegorocznej konferencji była gala rozdania nagród. Z racji 25-lecia sympozjum organizatorzy nagrodzili osoby i firmy, które najbardziej przyczyniły się do tego, że Hydroprezentacje są dziś tak ważnym wydarzeniem w branży wod-kan. Nagrody przyznane zostały w następujących kategoriach:

– Osoba zasłużona dla branży wod-kan (Dorota Jakuta, prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski, prof. dr. hab. Andrzej Kowalczyk)

– Osoby zasłużone, które miały duży wkład w organizacji Sympozjum Hydroprezentacje (prof. dr hab. inż. Karol Kuś, dr inż. Florian Piechurski),

– Instytucje zasłużone, które miały duży wpływ w organizacji Sympozjum Hydroprezentacje (Naczelna Organizacja Techniczna, Główny Instytut Górnictwa, Politechnika Śląska, Katowickie Wodociągi S.A., Grupa PRC Holding Sp. z o. o.)

– Pracownik techniczny firmy wod-kan, mający najwięcej prelekcji na Sympozjum Hydroprezentacje (Mariusz Pluta)

– Menedżer wyznaczający kierunki w branży wod-kan (Tadeusz Pilarski, Piotr Niemiec, Andrzej Malinowski)

– Honorowe Złote Odznaki NOT (Agata Woźniak-Karolczyk, Beata Halama, Mieczysław Malcharek, Artur Smagorowicz)

Organizatorami Hydroprezentacji są Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego oraz Śląska Rada Naczelna Organizacji Technicznej FSNT w Katowicach. Patronat merytoryczny nad wydarzeniem objęły Uniwersytet Śląski w Katowicach, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie oraz Politechnika Śląska, a Patronem branżowym były Katowickie Wodociągi S.A. Partnerami i sponsorami wydarzenia były firmy: Logic Synergy Sp. z o.o. HSB S.C., Amiblu, JAFAR, Climbex, Grundfos i Wasko, a organizatorem technicznym agencja marketingowo-PR-owa Grupa PRC Holding.

edycja Hydroprezentacji