Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

440 mln zł z Funduszy Europejskich na technologie przyszłości

Vigo Photonics na mocy umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju rozpoczyna realizację projektu „HyperPIC – Fotoniczne układy scalone do zastosowań w średniej podczerwieni”. Dzięki niemu firma chce wprowadzić na rynek innowacyjne w skali świata  produkty odpowiadające potrzebom m.in. AI, IoT, przemysłu 4.0, rolnictwa 4.0. To duża szansa na wzmocnienie potencjału technologicznego polskiej gospodarki.

HyperPic został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu IPCEI – Microelectronics/ Communication Technologies, realizowanego przez NCBR z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Kwota dofinansowania to ponad 440 mln zł, a całkowita wartość projektu wynosi ponad 853 mln zł.

– To przełomowe przedsięwzięcie, realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki stanowi ważny krok w kierunku technologicznej przewagi Europy. Z ogromnym uznaniem przyjmujemy znaczną inwestycję w wysokości 853 mln zł, z czego aż 440 mln zł pochodzi z Funduszy Europejskich. Inicjatywa ta nie tylko przyczyni się do rozwoju innowacyjnych rozwiązań, ale także stworzy solidną podstawę dla przyszłego wzrostu i konkurencyjności europejskiego przemysłu. Jesteśmy przekonani, że HyperPIC odegra ważną rolę w rozwoju sektora mikroelektroniki i technologii komunikacyjnych. To kolejny przykład, jak europejska współpraca może prowadzić do rzeczywistych innowacji i pomyślności naszego kontynentu – mówiAngela Martinez-Sarasola, kierownik Wydziału Polskiego w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, Komisja Europejska.

Mechanizm IPCEI (z ang. Important Projects of Common European Interest) to jeden z najważniejszych instrumentów wspierających nową politykę gospodarczą oraz politykę konkurencji Unii Europejskiej. Jego celem jest wzmocnienie potencjału europejskiego przemysłu w kontekście globalnej konkurencji. Ważne jest bowiem zbudowanie niezależności Europy w strategicznych dla jej rozwoju łańcuchach wartości. Co ważne, IPCEI umożliwia sięgnięcie po wsparcie w wysokości niedostępnej w innych instrumentach oraz skutecznie wspiera współpracę w ramach europejskich przedsiębiorstw. IPCEI został uruchomiony m.in. dla obszaru mikroelektroniki pod nazwą „Microelectronics and Communication Technology” czyli w skrócie ME/CT. Projekt IPCEI ME/CT zrzesza największe europejskie firmy z sektora półprzewodnikowego, zarówno w dziedzinie mikroelektroniki, jak i fotoniki.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju istnieje po to, aby umożliwiać, ułatwiać i wspierać działania naukowców i przedsiębiorców. Za naszym pośrednictwem Fundusze Europejskie trafiają do firm, które kształtować będą rozwiązania jutra. NCBR posiada ogromne, 17-letnie doświadczenie w partycypacji w programach ze środków unijnych i transferowaniu tych funduszy do przedsiębiorców i naukowców. Vigo Photonics wielokrotnie uczestniczyło w konkursach realizowanych przez NCBR. Jest więc świetnym przykładem firmy, która korzysta z oferty środków publicznych najlepiej jak tylko można. Korzysta na tym sama firma, co widać po jej dynamicznym rozwoju a także gospodarka polska i europejska. Cieszę się, że projekty takie jak HyperPIC będą „firmować” polską myśl technologiczną w Europie i na świecie – mówi prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski, dyrektor NCBR.

Firma Vigo Photonics jako Lider lub Beneficjent uzyskała, nie licząc projektu HyperPic, dofinansowanie na realizację łącznie 11 innych projektów na łączną kwotę ponad 101,5 mln zł. Natomiast jako konsorcjant firma brała udział w 10 projektach, które uzyskały dofinansowanie na łączną kwotę ponad 50 mln zł. Projekty te realizowane były z partnerami: Politechnika Warszawska, Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki, Politechnika Łódzka.

Ogromny potencjał fotoniki

–  Większość precyzyjnych urządzeń pozwalających na wykrywanie oraz analizę pojedynczych cząsteczek różnego rodzaju gazów czy substancji lotnych w średniej podczerwieni, posiada duże ograniczenia wejścia na masowe rynki ze względu na wysoką cenę oraz spore gabaryty całego układu. Układ obecnie składa się ze źródła promieniowania (lasera), odbiornika (detektora) oraz całego systemu przetwarzania danych. Projekt, na który pozyskaliśmy dofinansowanie dotyczy miniaturyzacji i integracji całego układu do poziomu czipu. Taka integracja i możliwości produkcji czipów w skali masowej, a co za tym idzie obniżenie kosztów całego układu, stworzy ogromny potencjał do wykorzystania we wszystkich sektorach przemysłu, a także w elektronice użytkowej, która otacza nas na co dzień. Możemy szczerze powiedzieć, że w VIGO Photonics pracujemy nad technologiami przyszłości – mówi dr Adam Piotrowski, prezes zarządu Vigo Photonics.

Produkty Vigo Photonics mogą być w przyszłości integrowane w urządzeniach codziennego użytku takich jak smartfony, sprzęt AGD czy inteligentne zegarki. Istnieje także dla nich ogromny potencjał na rynkach biomedycyny, ochrony środowiska czy branży automotive. Informacje o składzie chemicznym, dystansie czy temperaturze fizycznych obiektów, które będą mogły być zbierane za pomocą takich sensorów, będą doskonałym źródłem danych do przetwarzania dla sztucznej inteligencji, wprowadzając ją na kolejny poziom rozwoju.

Projekt HyperPIC to wieloletni program inwestycyjny, który, jak spodziewają się jego twórcy, będzie również impulsem do rozwoju polskiego klastra technologii fotonicznych. Zapewni wiele nowych miejsc pracy, zarówno bezpośrednio w projekcie, jak i w ekosystemie partnerów i klientów oraz przyciągnie talenty inżynierskie do Polski. Dzięki projektowi HyperPIC firma wprowadzi na rynek innowacyjne w skali świata produkty odpowiadające potrzebom AI, IoT, przemysłu 4.0, rolnictwa 4.0 itp. Firma spodziewa się również silnego oddziaływania projektu na cały ekosystem polskiej fotoniki, pozwalając docelowo Polsce stać się znaczącym graczem w branży fotoniki zintegrowanej w Europie.

Konkurs IPCEI jest instrumentem realizującym Priorytet II – Środowisko sprzyjające innowacjom Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

Źródło: NCBR