Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Agnieszka Sobczak-Kupiec – Wyróżniony Inżynier 2021, kategoria: INŻYNIER

Zyskująca na popularności Gospodarka Obiegu Zamkniętego ma być odpowiedzią na wyzwania współczesnego świata, zarówno ekonomiczne i środowiskowe, jak i społeczne. W przeciwieństwie do obecnie przeważającego modelu gospodarczego, gospodarka o obiegu zamkniętym ma na celu wydłużenie życia wyrobów przez, m.in.: projektowanie ich w taki sposób, aby łatwiej można było je naprawić, użyć ponownie czy przetworzyć przez poprawienie trwałości i niezawodności. I właśnie tutaj jest szerokie pole dla inżynierii materiałowej. Bardzo istotne jest zrozumienie i przyswojenie zasad zarządzania surowcami i gospodarką odpadami, przy jednoczesnym zastosowaniu wiedzy teoretycznej, technologicznej i inżynierskiej do projektowania procesów technologicznych oraz materiałów inżynierskich. Materiałowy obieg zamknięty powinien spowodować skutki na wielu płaszczyznach i dać wymierny efekt zarówno środowiskowy, jak i ekonomiczny m.in. przez oszczędność energii, obniżenie emisji szkodliwych gazów, w tym CO2, zapobieganie marnotrawieniu zasobów, ochronę przed niedoborem materiałów deficytowych czy wspieranie innowacyjnych rozwiązań sprzyjających wydajniejszym sposobom produkcji i przetwórstwa materiałów. Produkty powinny być projektowane tak, by były trwalsze, nadawały się do naprawy lub łatwo można je było poddać demontażowi, regeneracji i recyklingowi. Gospodarka zamkniętego obiegu w tym recykling i odzysk produktowy oraz materiałowy stanowią podstawę nowoczesnej gospodarki. Wymagania w zakresie ochrony środowiska powodują, że producent wyrobu, dostawca materiału, konstruktor wyrobu i technolog muszą podporządkować swoje działania w celu minimalizacji negatywnych skutków oddziaływania na środowisko. Przejście na gospodarkę o bardziej zamkniętym obiegu wymaga zmian w każdym ogniwie łańcucha wartości, od fazy projektowania produktu do nowych modeli biznesowych.

Agnieszka Sobczak-Kupiec - Wyróżniony Inżynier 2021, kategoria: INŻYNIER