Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

AI w wielkim mieście

Sztuczna inteligencja (Artificial Inteligence AI) jest ostatnio jednym z najmodniejszych tematów konferencji, seminariów, postów w mediach społecznościowych, a więc nie mogło tego tematu zabraknąć w dyskusji o rozwoju miast. Szczególnie takiego miasta jak Warszawa. 19 maja br. w warszawskim Varso Tower odbył się  #9 „Przegląd Technologiczny”, którego tematem była Sztuczna inteligencja w rozwoju miasta.

AI w wielkim mieście

Konferencję rozpoczęła Karolina Zdrodowska, z Urzędu m.st. Warszawa, dyrektorka koordynatora ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego, wystąpieniem – jak zaznaczyła – napisanym przez aplikację ChatGPT: – Miasta są naturalnymi ośrodkami powstawania innowacji i poligonami doświadczalnymi dla ich zastosowań. Gwałtowna urbanizacja, starzenie się społeczeństwa oraz złożone problemy socjoekonomiczne wywierają coraz większą presję na sektor usług publicznych. Oczekuje się, że będą one zaawansowane i swoją jakością nie będą ustępować usługom sektora prywatnego. Sztuczna inteligencja to jedno z narzędzi, dzięki któremu możemy wspierać rozwój miast inteligentnych. Tworzyć miejsca, w których technologia współgra z potrzebami mieszkanek i mieszkańców, poprawiając jakość ich życia.

Gośćmi konferencji byli eksperci zajmujący się sztuczną inteligencją. I tak Aleksandra Przegalińska, zajmująca się sztuczną inteligencją od 10 lat, w tym szczególnie interakcją człowieka z maszyną, zwróciła uwagę na tzw. sztuczną inteligencję współpracującą (collaborative AI), jako na rozwiązanie szczególnie przydatne w przestrzeni miejskiej. Zwłaszcza jej możliwości predykcyjne pozwalające przewidywać pewne zdarzenia, np. korki w mieście, zużycia energii itd. Przestrzeni do wykorzystania sztucznej inteligencji, również modeli generatywnych AI jest wiele: od ochrony zdrowia przez logistykę, po transport i wiele innych.

Z kolei Piotr Głowacki z Microsoft Technology Center przedstawił rozwiązania, które dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji pomagają w analizie danych.

Policzy przechodniów, posegreguje śmieci

Firmy technologiczne prezentowały rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję.

Podczas wydarzenia została stworzona przez Bogumiłę Ratajczak mapa myśli – graficzny obraz konferencji.

W wydarzeniu udział wzięło 6 firm technologicznych, które zaprezentowały rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję, mogące znaleźć szerokie zastosowanie w przestrzeni miejskiej, w samorządach, czy też w usługach publicznych.

Firma ChatPorter zaprezentowała Smart City Assistent – rozwiązanie, które wykorzystuje AI do usprawnienia komunikacji z mieszkańcami i służbami utrzymania miasta, przez udzielanie informacji mieszkańcom i podwykonawcom za pomocą chata tekstowego i telefonicznego.

Rozwiązanie do automatycznej identyfikacji obiektów na zdjęciach lotniczych lub satelitarnych prezentowała firma GIS-Expert. Może ono służyć do inwentaryzacji i klasyfikacji terenów zielonych, analizy ruchu ulicznego czy identyfikacji miejsc o największym natężeniu ruchu samochodowego.

Projekt stworzony przez CitiesAI wykorzystuje autorską sieć neuronową oraz technikę computer vision do zbierania danych na temat przechodniów na ulicach. Aplikacja pozwala nie tylko określić liczbę pieszych w określonych rejonach miasta, ale również analizuje ich płeć i strukturę wiekową. Jest to narzędzie niezwykle przydatne w planowaniu miejskiej infrastruktury, lokalizacji placówek handlowych, gastronomicznych lub usługowych.

Firma Globema zaprezentowała platformę iDoc, która umożliwia automatyczne czytanie i kategoryzowanie skanów dokumentów oraz uzupełnianie baz danych systemów firmowych odpowiednimi informacjami. To narzędzie z pewnością może zainteresować urzędy, kancelarie notarialne i prawnicze, a także różnego typu archiwa.

Oferowany przez firmę Solwena system zarządzania energią Percee® umożliwia znaczące zmniejszenie zużycia każdego rodzaju energii (elektrycznej, cieplnej, chemicznej) średnio o 20–30%. przez aktywne monitorowanie stanu obiektów oraz aktywne sterowanie urządzeniami zużywającymi, wytwarzającymi i akumulującymi energię.

Firma Bin-e pokazała urządzenie, które wykorzystuje sztuczną inteligencję do sortowania odpadów w przestrzeniach publicznych. Inteligentny kosz automatycznie sortuje i kompresuje odpady, kontroluje poziom wypełnienia oraz analizuje dane do optymalizacji procesów logistycznych.

oprac. mj

zdjęcia: M. Cieszewski

Przeglądy Technologiczne to cykl spotkań organizowanych przez m.st. Warszawę, których celem jest prezentacja przez firmy innowacyjnych i technologicznych rozwiązań reprezentantom Urzędu m.st. Warszawy i pozostałym uczestnikom: przedstawicielom instytucji, organizacji, funduszy inwestycyjnych, korporacji i startupów.

Spotkania stanowią forum dialogu między środowiskiem innowacyjnych podmiotów, a samorządem i są okazją do wymiany wiedzy, prezentacji innowacyjnych pomysłów i prototypów, dyskusji o technologiach i perspektywach ich zastosowania w przestrzeni miasta. „Przeglądy Technologiczne” wpisują się w realizację celu 4.2. „Strategii #Warszawa2030” Generujemy innowacje.

Poprzednie konferencje dotyczyły, takich tematów jak m.in.: ochrona środowiska i klimat, elektromobilność, innowacje dla edukacji, czy bezpieczeństwo w mieście. Kolejny Przegląd Technologiczny planowany jest na jesieni 2023 r.

AI w wielkim mieście