Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Dariusz Kruk – Złoty Inżynier 2021, kategoria: MENEDŻER

Ziemi nie dziedziczymy po naszych rodzicach, pożyczamy ją od naszych dzieci” – Antoine Marie Roger de Saint -Exupery.

Sektor budownictwa oraz szeroko rozumiany transport odpowiadają za znaczną część emisji CO₂ w Polsce. Oznacza to, że w tej kwestii jest wciąż bardzo dużo do zrobienia. Dotyczy to obszaru legislacyjnego, jak również właściwego realizowania inwestycji infrastrukturalnych, które umożliwią zredukowanie tzw. śladu węglowego.

Innym ważnym aspektem jest minimalizowanie oddziaływania prac na środowisko naturalne poprzez stosownie się do wymagań prawnych z jednej strony i wdrażanie tzw. dobrych praktyk z drugiej. Przykładem takich działań jest prowadzenie robót pod nadzorem przyrodniczym, budowa przejść dla zwierząt, ograniczenie czasu budowy w związku z obecnością chronionych gatunków zwierząt, czy oszczędne gospodarowanie terenem budowy oraz organizacja prac i dobór sprzętu redukujących uciążliwości dla otoczenia. Ma to ogromne znaczenie biorąc pod uwagę fakt, że w Polsce z blisko 1000 obszarów Natura 2000, w samym tylko sąsiedztwie linii kolejowych znajduje się około 360.

TRAKCJA S.A., w której pełnię funkcję Dyrektora Technicznego Kontraktu, jako jedna z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego bardzo poważnie podchodzi do aspektów ochrony środowiska. W ramach działań proekologicznych w 2021 roku spółka zainwestowała w samochody hybrydowe, zmniejszając tym samym emisję CO2, którą do zneutralizowania musiałoby pochłonąć 12 000 drzew. Ponadto od 1 marca br. w warszawskich biurach oraz biurach w innych lokalizacjach firmy została zainicjowana akcja „mniej plastiku – pijemy wodę z kranu”.

Dariusz Kruk - Złoty Inżynier 2021, kategoria: MENEDŻER