Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Diamentowy Inżynier 2021 Tadeusz Więckowski

Politechnika Wrocławka jest wiodącą w Polsce uczelnią integrującą społeczność w dążeniu do zero emisyjności i Uczelni Przyszłości. Wiedzę, umiejętności i doświadczenie w tym zakresie zdobywają nasi studencii pracownicy naukowi z Polski i zagranicy.

Na Ochronie środowiska i Technologii Ochrony Środowiska uczymy i promujemy rozwiązania proekologiczne dotyczące m.in. ochrony klimatu i środowiska w wielu aspektach, recyklingu surowców w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym, odnawialnych źródłach energii i rozwiązaniach niskoemisyjnych w miastach i przemyśle, eliminacji smogu, oczyszczaniu i odnowie obszarów poprzemysłowych, metodach oceny zagrożeń i oddziaływaniu inwestycji na środowisko, bioinżynierii i biotechnologii, biopaliwachczyzrównoważonym rozwoju.

Nasze Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Klimatu wyznacza trendy i prowadzi badania naukowe szukając rozwiązań i technologii korzystnych dla środowiska czy ochrony klimatu.

W ramach programu budownictwa nisko i zeroemisyjnegoprzeprowadziliśmy termomodernizację większości budynkówi zastosowaliśmy rozwiązania pozwalające na odzysk ciepła odpadowego m.in. z systemów chłodzenia WCSS. Niektóre dachy wyposażyliśmy w fotowoltaikę i kolektory solarne do pozyskiwania energii i prowadzenia badań naukowych.

W ramach programu Zeroemisyjny kampus zachęcamy pracowników i studentów do korzystania z rowerów lub samochodów w kilka osób.

Z kolei w konkursie Nagrody Santander Eko dla studentów i doktorantów PWr, na najbardziej ekologiczne rozwiązania dla kampusu, nagrodzono projekty inteligentnego pojemnika na odpady, modułu do paneli fotowoltaicznych oczyszczającego powietrze i wykorzystania deszczówki.

Od wielu lat działamy na rzecz ochrony środowiska, zeroemisyjnej gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Dla PWr ochrona środowiska jest jednym z najważniejszych priorytetów!

Diamentowy Inżynier 2021 Tadeusz Więckowski