Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Nasz komentarz

Docenić twórców techniki

To już po raz 30. spotykamy się, by uhonorować wybitnych polskich inżynierów tytułami: Diamentowy, Złoty, Srebrny i Wyróżniony (Brązowy) Inżynier Przeglądu Technicznego (PT), a także Młody Inżynier (Junior). Laureatów tych tytułów wybrano spośród kandydatów prezentowanych w 2023 r. na łamach Przeglądu Technicznego, a także tych z lat ubiegłych.

Po raz drugi wręczenie tytułów odbędzie się w 4 marca 2024 r. w ramach obchodów Światowego Dnia Inżynier (World Engineering Day). Dzień ten ustanowili w listopadzie 2019 r. uczestnicy VI Światowego Kongresu Inżynierów – WEC (World Engineers Convention). A patronat nad nim objęło UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization).

W latach 2020–2022 z uwagi na pandemię COVID-19 obchody Światowego Dnia Inżyniera odbywały się on-line. Jego przesłaniem jest promocja działalności inżynierskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju, w celu zapewnienia równowagi między rozwojem cywilizacji a życiem planety Ziemia. Jest to, więc najlepsza data do uhonorowania twórców techniki, którzy, na co dzień przyczyniają się do realizacji tego wbrew pozorom niełatwego celu – zrównoważonego rozwoju.

Jubileuszowy 30. plebiscyt to okazja do przypomnienia jego historii od tego pierwszego w 1994 r. do dziś. Kiedy nasz plebiscyt skończył pierwsze pięć lat kolegium redakcyjne wspólnie z dotychczasowymi laureatami postanowiło, aby przy okazji okrągłych jubileuszy plebiscytu wręczać specjalne tytuły. W 1998 r. wręczono tytuły Pięciolecia Złotego Inżyniera Przeglądu Technicznego, potem były następne dziesięciolecia, jubileusze PT, z okazji, których w sposób specjalny honorowano polskich twórców techniki.

Po 10 latach istnienia plebiscytu duża grupa jego laureatów związana z redakcją podpowiadała, w jaki sposób wyróżniać twórców techniki z różnych dziedzin. Tak wprowadzano kategorie i tytuł Młody Inżynier oraz utworzono Klub Złotego Inżyniera PT. Wtedy też uznano za celowe nagradzanie osób z dyplomem technika lub inżyniera, które sukcesy odniosły w innych dziedzinach. Ich dokonania są potwierdzeniem dużych możliwości, jakie daje wykształcenie techniczne. Wśród dotychczasowych laureatów Honorowego Złotego Inżyniera są m.in. znani: śpiewacy operowi, literaci, dziennikarze, kabareciarze, sportowcy, lekarze, bankowcy, a także politycy. Okazuje się, bowiem iż pragmatyzm wykształcenia technicznego jest dobrym fundamentem do odnoszenia sukcesów na innych, bardzo zróżnicowanych polach życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego. Od 2008 r. zaczęto przyznawać tytuł Diamentowy Inżynier Przeglądu Technicznego.

Od drugiej edycji uroczystość wręczenia statuetek Złotego Inżyniera PT odbywała się w sfinansowanym i wzniesionym w 1905 r. przez polskich inżynierów zabytkowym Domu Technika przy ul. Czackiego. Patronem tego święta inżynierskiego jest, od początku jego istnienia, prezes FSNT-NOT. Wśród znaczących gości finałów plebiscytu byli ministrowie z Kancelarii Prezydenta RP, wicepremierzy, ministrowie, rektorzy uczelni technicznych, dyrektorzy instytutów badawczych, prezesi instytucji i firm związanych z innowacyjną gospodarką oraz prezesi stowarzyszeń naukowo-technicznych, tworzących Federację. Oczywiście głównymi gośćmi byli i będą wybitni polscy twórcy techniki i naukowcy. Dla podkreślenia 20-lecia i 25-lecia jubileuszowe gale podsumowujące odbyły się w Pałacu Prezydenckim z udziałem prezydenta RP. Dla naszych laureatów i ich gości reprezentujących społeczność techniczną było to wielkim wyróżnieniem.

Jest ono dla społeczności technicznej ważne, gdyż w naszym kraju twórcy techniki nie są na czele listy osób szczególnie honorowanych, gdyż idee pozytywizmu nie wpływają tak mocno na polskie postrzeganie historii jak romantyzm. Dlatego wydawany już od 158 lat Przegląd Techniczny reprezentujący społeczność techniczną, a także wywodzące się z niej stowarzyszenia naukowo-techniczne tak mocno podkreśla, iż patriotyzm to nie tylko walka, (choć ofiarności i zasług jej bohaterów nikt nie kwestionuje), ale także budowanie gospodarki, infrastruktury kraju, tworzenie i wdrażanie innowacji. Chcemy, by obok panteonu wielkich bohaterów walk o niepodległość, wspaniałych artystów i literatów był w Polsce tworzony także panteon wielkich i mniejszych twórców cywilizacji. Bo to w dużej mierze od ich pracy i osiągnięć zależy nasz poziom życia, nie tylko tu i teraz, ale też w przyszłości. Doceniajmy ich pracę i gratulujmy sukcesów.

Ewa Mańkiewicz-Cudny, prezes FSNT-NOT

Ewa Mańkiewicz-Cudny, prezes FSNT-NOT