Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Dofinansowanie na rejestrację znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wynalazków

W ramach kolejnej edycji programu SME Fund mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać 75% dotację na opłaty urzędowe związane z ochroną przedmiotów własności przemysłowej. Z programu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej mogą korzystać przedsiębiorcy mający swą siedzibę na terytorium UE oraz Ukrainy. Program startuje 22 stycznia, a ilość środków jest ograniczona, więc decyduje kolejność zgłoszeń. Urząd Patentowy RP prowadzi działania informacyjne i zaprasza MŚP do aplikowania.

W cyfrowej erze ochrona własności intelektualnej jest niezbędna. Jest to legalny sposób na uniknięcie kopiowania unikalnych pomysłów, produktów lub usług bądź korzystania z nich bez zezwolenia. Ochrona własności intelektualnej wspierana przez SME Fund (Fundusz Małych i Średnich Przedsiębiorstw) może obejmować wiele różnych aktywów, w tym znaki towarowe, wzory przemysłowe, patenty i nowe odmiany roślin.

SAME KORZYŚCI

Według danych opublikowanych przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające prawa własności intelektualnej, takie jak patenty, wzory przemysłowe lub znaki towarowe, mają o 68% wyższe dochody w przeliczeniu na pracownika niż te, które ich nie posiadają,
a ich pracownicy otrzymują wyższe wynagrodzenie[1].

Program SME Fund umożliwia zwrot 75% wysokości opłat urzędowych dla znaków towarowych i wzorów przemysłowych zgłoszonych w Polsce oraz w UE, co oznacza nawet do 1000 euro dofinansowania. To duża oszczędność i korzyści wizerunkowe dla firmy.

JAK TO DZIAŁA?

Fundusz MŚP oferuje 4 różne vouchery, umożliwiające ubieganie się o zwrot kosztów działań związanych z własnością intelektualną. Obejmują one zgłoszenia znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wynalazków i nowych odmian roślin oraz usługi IP Scan[2]. Można też wnioskować o voucher rekompensujący część poniesionych kosztów na zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP, a także do innych, zagranicznych i międzynarodowych organów ds. własności intelektualnej.

Procedura jest prosta, wniosek składa się online i może złożyć go właściciel, pracownik lub upoważniony przedstawiciel działający w imieniu firmy. Dotacje przyznawane są MŚP, a zwrot kosztów jest przekazywany bezpośrednio na wskazany przez przedsiębiorcę rachunek bankowy.

POLACY W CZOŁÓWCE ZGŁASZAJĄCYCH

Do rozdysponowania na 27 krajów UE  oraz dla Ukrainy jest 20 mln EUR. Co ciekawe, w 2023 r. Polacy zajęli drugie miejsce pod względem liczby składanych wniosków (4140 zgłoszeń), przodowali Hiszpanie (5038)[3].

Fundusz dla MŚP to inicjatywa Komisji Europejskiej realizowana przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). W Polsce informacji na temat funduszu udziela Urząd Patentowy RP.

W związku z rosyjską agresją na Ukrainę pomoc w ramach tego programu została umożliwiona także MŚP z

z Ukrainy, którzy zarejestrowali działalność gospodarczą w Polsce oraz tych, którzy mają taki status w Ukrainie.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej EUIPO SME Fund, informacji udziela też Centrum Informacji Urzędu Patentowego RP (22) 579 05 55, Centrum.Kontaktowe@uprp.gov.pl.

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) organizuje 6 lutego w godz. 10-10.45 webinar dla MŚP, gdzie wyjaśnione zostaną zasady działania programu SME Fund (webinar w języku angielskim).


[1] Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, 2022 Intellectual Property SME Scoreboard

[2] IP Scan to narzędzie służące diagnostyce systemu ochrony własności intelektualnej w danej firmie.

[3] Dane EUIPO 2023