Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Doświadczenia z racami kongrewskimi

Po klęsce Napoleona porucznik Józef Zachariasz Bem pojechał do ojca Jędrzeja, który na kielecczyźnie miał dobra ziemskie. Spokojna wieś szybko okazała się nienajlepszym miejscem dla energicznego młodzieńca.

Bronisław Hynowski

Czytaj więcej: https://www.sigma-not.pl/publikacja-148388-do%C5%9Bwiadczenia-z-racami-kongrewskimi-przeglad-techniczny-2024-4.html