Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

dr hab. inż. Andrzej Katunin, prof. PŚl

Kryzys energetyczny, panujący obecnie w Europie skłania do podjęcia działań w zakresie alternatywnych rozwiązań dotyczących pozyskiwania, magazynowania i oszczędzania energii. Mając na uwadze profil energetyki w Polsce, opierający się w dużej mierze na paliwach kopalnych, istotne jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w tym sektorze. Obecne rozwiązania alternatywne, opierające się na odnawialnych źródłach energii są skutecznym rozwiązaniem problemu, o czym świadczą wdrożenia w gospodarkach europejskich. Rozwój innowacyjnych rozwiązań w zakresie odnawialnych źródeł energii może przynieść dodatkowe korzyści przez wdrożenie nowoczesnych systemów magazynowania energii, w tym nowych rozwiązań materiałowych do jej akumulacji. Ponadto, obniżenie zużycia energii można osiągnąć dalsze udoskonalanie konstrukcji elementów środków transportu, gdzie zastosowanie lekkich i wielofunkcyjnych materiałów już przynosi wiele wymiernych korzyści. Badania prowadzone na Politechnice Śląskiej w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego 2: Materiały Przyszłości, w tym badania moich zespołów naukowych, dobrze wpisują się w takie inicjatywy. Kompozyty polimerowe, nad którymi pracujemy, w wielu branżach stały się materiałem powszechnie stosowanym. Przez ich udoskonalanie oraz opracowanie innowacyjnych metod diagnozowania elementów z nich wykonanych jesteśmy w stanie coraz bardziej precyzyjnie planować i sterować ich cyklem życia, doskonaląc z jednej strony proces ich eksploatacji, a znaczy ograniczając wytwarzanie do potrzebnego minimum, a z drugiej strony rozwiązując coraz bardziej narastający problem ekologiczny, wynikający z rosnącej liczby odpadów z tych materiałów. Jednym z rozwiązań, nad którym pracujemy są tzw. zielone kompozyty, zawierające włókna naturalne oraz polimery częściowo oparte na surowcach roślinnych. Takie rozwiązania pozwalają na uzyskanie nie tylko efektywności energetycznej, lecz także wspomagają dążenie do ograniczania emisji i odpadów.

dr hab. inż. Andrzej Katunin, prof. PŚl - Srebrny Inżynier