Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Efekty-defekty

pojemność łączna dwóch nowych kolektorów ściekowych w Warszawie Lindego Bis na Bielanach oraz Mokotowskiego Bis to 19 tys. m3. Budowane kolektory to „elementy projektu mającego zwiększyć potencjał retencyjny stołecznej kanalizacji”. Celem jest ochrona miasta przed zalewaniem ulic podczas największych opadów. Dochodzi pojemność nowego 9-kilometrowego wielkiego kolektora Wiślanego. Wraz ze zbiornikiem Zakładu Czajka z 2020 r. zwiększają pojemność systemu ściekowego o łącznie 140 tys. m3. w ramach projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie” dofinansowanego ze środków UE. -podaje skrupulatnie www.rdc.pl/aktualnosci/warszawa.

Chodzi rzecz jasna o zaopatrzenie w wodę Wisły, a nie Warszawy. Miała być retencja gruntowa, ale kolektor to jednak duużo więcej miłej kasy.


nowelizacja dyrektywy, dzięki której ma zmniejszyć się zużycie energii i emisja gazów cieplarnianych w budownictwie została przyjęta przez Parlament Europejski w Strasburgu 12 marca.Do 2050 r. sektor ten ma stać się neutralny dla klimatu. Nowe budynki władz publicznych powinny być zeroemisyjne od 2028 r. Państwa członkowskie muszą doprowadzić w mieszkalnictwie do zmniejszenia średniego zużycia energii pierwotnej o co najmniej 16%. do 2030 r. i co najmniej 20–22% do 2035 r. Do 2040 r. należy wycofać kotły na paliwa kopalne. Od 2025 r. nie będzie można dotować niezależnych kotłów na te paliwa. Po zatwierdzeniu przez Radę Dyrektywa stanie się prawem. Jerzy Buzek napisał, że: Polki i Polacy zasługują, by mieszkać w ciepłych domach, oddychać czystym powietrzem i płacić możliwie mało za energię: EPBD, czyli dyrektywa o charakterystyce energetycznej budynków nie jest tu częścią problemu, a – częścią rozwiązania – donosi wnp.pl

Nie wiadomo, dlaczego na szczęśliwość zasługują tylko Polki i Polacy. Ale nareszcie mają jasność, czego częścią jest Dyrektywa EPBD.

tysiąc przedsiębiorców rocznie doświadcza blokady rachunku bankowego lub w SKOK. Zdarza się, że blokada nawet prowadzi do upadłości. Trudno bowiem dokonywać transakcji bez dostępu do pieniędzy z konta. Zwykle też na tym się nie kończy, zwłaszcza jeśli blokady dokona szef Krajowej Administracji Skarbowej. Dochodzą blokady na mocy decyzji Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Komisji Nadzoru Finansowego, banku lub SKOKu. Eksperci wskazują, że organy nadużywają blokad, bo przesłanki nie są precyzyjne, a stosowane algorytmy niejawne. Kolejnym krokiem jest zwykle wykreślenie z rejestru podatników VAT. Businessinsider.pl tłumaczy jak na to powinien reagować przedsiębiorca.

Jedyną skuteczną reakcją wydaje się przejście do szarej strefy i obrót gotówką. Nie o to chyba chodzi portalowi.

mikorokawalerka w Krakowie to fenomen na skalę światową – zachęca firma, która wynajmuje w Krakowie 2,5-metrowe mieszkanie, chociaż wiadomo o „mieszkaniach trumnach”, które w Hongkongu mogą mieć jeszcze mniejszą powierzchnię. W krakowskiej „kawalerce” na powierzchni 2,5 m2 umieszczona jest łazienka, coś na kształt kuchni i część sypialniana.  Popularność apartamentu przerosła nasze oczekiwania. Klienci dokonują rezerwacji z dużym, niekiedy kilkumiesięcznym wyprzedzeniem – wyjawił opiekun lokalu – jak podaje reportaż w podroze.onet.pl

Ważna wskazówka dla deweloperów: mieszkania 12-metrowe to wyjątkowe rozpasanie przestrzenne.

jaz.