Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Efekty-defekty

okowita ziemniaczana może stać się polską specjalnością na unijnym rynku napojów spirytusowych – wskazano w opublikowanym komunikacie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – cieszy się portalsamorzadowy.pl. Nowe przepisy UE, wprowadzają nowe definicje napojów spirytusowych, które będą mogły być produkowane w Unii Europejskiej. W 2019 r. Komisja Europejska stała na stanowisku, że napoje z destylatu ziemniaczanego mogą być klasyfikowane jako okowity z owoców. „Taka klasyfikacja, z uwagi na ograniczenia w definicji okowity z owoców, nie obejmowała wszystkich metod produkcji destylatów ziemniaczanych stosowanych w Polsce”. Teraz powstały definicje ze szczegółową recepturą. Na etykietach wyrobów gotowych pojawią się nowe nazwy: okowita z soku brzozowego, okowita z soku klonowego, okowita z chleba.

Ucieszy to zwłaszcza  konsumentów okowity brzozowej, którą niegdyś można było nabyć w każdym kiosku. Ale nie miała definicji.

operatorzy pocztowi i kurierzy stają przed wieloma wyzwaniami. Nowe przepisy zmuszają przewoźników do podążania za ideą zrównoważonego rozwoju. Wykorzystanie zaawansowanych algorytmów do planowania efektywnych tras już teraz pozwala zmniejszyć zużycie paliwa i redukcję emisji gazów cieplarnianych – ogłasza zielonagospodarka.pl. Do tego celu służy m.in. monitoring procesu doręczeń w oparciu o system GPS oraz rozwiązania logistyczne, takie jak centralne kierowanie przesyłek bezpośrednio na rejony doręczeń oraz wystandaryzowane jednostki – sortownie transportowe. Lepsze wykorzystanie pracy zespołu czy mniejsze zużycie opon i części samochodowych to tylko niektóre z efektów – mówi Janusz Konopka, prezes zarządu największego w Polsce prywatnego operatora pocztowego.

W walce o zrównoważony rozwój przoduje jednak Poczta Polska, która prawdopodobnie w ogóle się zlikwiduje, niszcząc całkowicie ślad węglowy.

ocena projektów zaktualizowanych krajowych planów w zakresie energii i klimatu (KPEiK) Bułgarii i Polski przez Komisję Europejską jest negatywna. Komisja wydała zalecenia dla obu krajów, aby „zwiększyły swoje ambicje” zgodnie z celami unijnymi na 2030 r. Polska przekazała wstępną wersję aktualizacji KPEiK 1 marca. Projekt zakłada redukcję emisji gazów cieplarnianych o 35% w stosunku do 1990 r., zwiększenie do 29,8% udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w końcowym zużyciu energii brutto. Udział OZE w produkcji energii elektrycznej może sięgnąć 50,1%. Dla sektora ciepłownictwa i chłodnictwa przewidziano 32,1% udziału OZE, a w transporcie – 17,7%.

Dla towarzystwa Cygan dał się powiesić. Zwiększył ambicję maksymalnie.

posłowie PiS wysłali do premiera list z pytaniem, dlaczego paliwo jeszcze nie kosztuje 5 zł/litr.Treść zaczyna się od słowa „Premierze”. W oficjalnym piśmie zabrakło więc zwyczajowej formuły grzecznościowej „Panie” – oburza się motoryzacja.interia.pl. W toku rozpatrywania pisma trafiło ono do Ministerstwa Aktywów Państwowych, gdzie zmieniono jego adresata na Ministerstwo Finansów. Podsekretarz stanu w MF – Jarosław Neneman. podkreśla w odpowiedzi,  że w myśl przepisów unijnych przepisy podatkowe, które w znaczny sposób wpływają na ostateczną cenę paliwa, „powinny być zgodne z unijnymi przepisami prawa dotyczącymi podatku od wartości dodanej”.

Nastąpiło tu znane zjawisko, że każde zagadnienie w miarę przesyłania po urzędach staje się jaśniejsze, aż do całkowitego zaniku problemu.

czytanie codzienne w klasie wspólnie wybranej książki przez 20 minut na lekcji przekłada się na lepsze wyniki w nauce i lepsze zachowania – powiedziała Irena Koźmińska, założycielka i prezeska Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, dla portalsamorzadowy/ edukacja.pl. Jak dodała, czytanie rozwija wrażliwość moralną, jest też drogą do wiedzy i wykształcenia, a w efekcie – przepustką do wielu zawodów i do mądrego życia. Czytanie głębokie, które pozwala na jednoczesną refleksję i analizę treści, rozbudowuje naszą wiedzę, rozwija duchowo, poszerza słownictwo.

Dodatkowa zaleta czytania dzieciom w klasie to niewątpliwie zdrowy sen. Oraz oszczędność czasu na naukę czytania.

Jaz.