Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Efekty-defekty

rozporządzenie MSWiA w sprawie obiektów budowlanych wykorzystywanych do zbiorowej ochrony wejdzie w życie 1 lipca. Obowiązek ich przygotowania i utrzymania spoczywa na zarządcach, czyli na spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych – informuje portalsamorzadowy.pl „Zakłada się, że docelowo schrony i obiekty ukrycia zapewnią ochronę dla 50% ludności kraju” – piszą autorzy projektu. Tymczasem 100% takich miejsc zostało zlikwidowanych ze względu na niespełnianie aktualnych warunków, jakim powinny odpowiadać tego typu budynki ochronne – mówi Zbigniew Olejniczak z Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Spółdzielnie mogą ostatecznie zbudować te schrony, lecz brak funduszy. Władza ma, władza da.

gminy są zadowolone z projektu ustawy o rekultywacji zdegradowanych terenów poprzemysłowych. Lecz nieokreślona jest wielkość terenu objętego ustawą, brak pewnego i konkretnego zabezpieczenia finansowego na procesy remediacji, brak zasobów i kadr do realizacji tak skomplikowanych i wieloaspektowych zadań – niepokoi się Przemysław Staniszewski, prezydent Zgierza.

Już Bertold Brecht zauważył, że ludzkość zbawić każdy chce, ale czy forsę ma? Niestety, nie.

prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych Tomasz Sikorski orzekł, że Polska jest na bardzo „szybkiej i ambitnej” ścieżce rozwoju odnawialnych źródeł energii – cytuje wgospodarce.pl. Ale „pojawiają się od czasu do czasu redukcje z powodu nadmiernej produkcji źródeł odnawialnych. Dzisiaj już mamy ponad 20 GW, zmierzamy do 2030 r. do łącznie 60 GW. Wyłączenia OZE będą częstsze”.

Będzie jeszcze ambitniej, kiedy dojdziemy do 200 GW, można będzie całkowicie wyłączyć OZE i PSE wreszcie zlikwidują problem.

przez lata cieszyliśmy się, że spada spożycie wódki, a rośnie słabszych alkoholi. Miało to świadczyć o większej kulturze picia, o tym, że Polak nie zapija się „czystą” do nieprzytomności. Tyle że przemysł alkoholowy zastawił pułapkę, także na kobiety – mówi dla newsweek.pl prof. Jan Chodkiewicz z Uniwersytetu Łódzkiego, badacz i terapeuta uzależnień.

Przemysł alkoholowy sam jest pułapką, ale prohibicja – jeszcze większą.

sektor rolniczy jest obecnie odpowiedzialny za 30% globalnej emisji gazów cieplarnianych. Według Instytutu Rodale przejście na organiczne rolnictwo regeneracyjne może pochłonąć ponad 100% obecnej rocznej emisji CO2 przez glebę, skutecznie odwracając skutki zmian klimatycznych – entuzjazmuje się zielonagospodarka.pl

Jest tylko jeden kłopot: skąd wziąć więcej niż 100% rocznej emisji CO2?

rozgorzał spór wokół projektu ustawy 12 senatorów, by dzieciom i młodzieży podawać w szkole raz w tygodniu tylko jedzenie na bazie roślin. Z propozycją nie zgodził się, m.in. Związek Powiatów Polskich. O zwiększenie produktów roślinnych w menu apelowali też aktywiści z grupy Rodzice dla Klimatu oraz organizacja Green Rev Institute. Przeciwna jest Małgorzata Golińska, wiceminister klimatu i środowiska. Oceniła pomysł jako „daleko idącą ingerencję” w wolność wychowania dzieci i zasugerowała podawać im dziczyznęPomysłu nie wsparło też Ministerstwo Edukacji i Nauki. Lecz wiele badań potwierdza związek między dietą mięsną a występowaniem wielu chorób, w tym depresji – straszy zielona.interia.pl

Jasne, że depresja to skutek jedzenia mięsa. W PRL-u były aż dwa dni bezmięsne – poniedziałek i piątek, a przebojem był kotlet jajeczny i o depresji nikt nie słyszał.

jaz.