Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Eksperci pomogą w opracowaniu polityki technologicznej

Odbudowa sektora wysokich technologii ma kluczowe znaczenie w zapewnieniu konkurencyjności polskiej gospodarki i przemysłu na europejskim i światowym rynku. Naukowcy, badawcze i przedsiębiorcy gotowi są do podjęcia tego wyzwania. Ponad stuosobowa grupa wybitnych ekspertów reprezentujących środowiska techniczne, zadeklarowała merytoryczne wsparcie dla rządu przy opracowaniu polskiej polityki technologicznej i strategii rozwoju wysokich technologii.

Grupa ekspertów ds. polityki technologicznej, reprezentująca 4 organizacje: Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii, Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Konferencję Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) oraz Radę Dyrektorów Jednostek Naukowych PAN, przedstawiła szefom dwóch resortów wstępne założenia i propozycje. W forum polityki technologicznej, które odbyło się 19 lutego w Warszawskiem Domu Technika uczestniczyli: Krzysztof Hetman, minister rozwoju i technologii oraz Dariusz Wieczorek, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Jolanta Czudak

Czytaj więcej: https://www.sigma-not.pl/publikacja-147911-eksperci-pomoga-w-opracowaniu–polityki-technologicznej-przeglad-techniczny-2024-3.html