Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Eksponaty z Łukasiewicz – IMiF w Narodowym Muzeum Techniki

Ponad 400 eksponatów z Łukasiewicz – Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki trafiło do Narodowego Muzeum Techniki. Stanowią one jedną z części ekspozycji poświęconej rozwojowi technik obliczeniowych i komputerom.

Wśród tematycznych wystaw stałych, jakie znajdują się w otwartym od 1 lutego br. Narodowym Muzeum Techniki wyróżnia się ekspozycja poświęcona rozwojowi technik obliczeniowych i komputerom pod nazwą „Historia komputerów – liczy się!”. Rozszerzeniem wystawy jest historia upowszechnienia podzespołów półprzewodnikowych. Pierwszy układ scalony opracowany przez Roberta Noyce’a, założyciela Intela, jest tylko o kilka lat starszy niż Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki, którego historia sięga połowy lat sześćdziesiątych XX wieku. W tej sytuacji postanowiono zaangażować placówkę do współtworzenia wystawy.

Wśród licznych artefaktów znajdą się m.in. maski fotolitograficzne wykorzystywane w produkcji przyrządów elektronicznych, płytki krzemowe uzyskane z monokryształów otrzymywanych stosowaną do dziś metodą Czochralskiego, filtry do popularnej na początku lat dziewięćdziesiątych telewizji satelitarnej oraz inne przedmioty obrazujące rozpoznawalne na świecie możliwości badawczo-rozwojowe ówczesnego instytutu.

Przekazane przez Łukasiewicz – IMiF materiały, przyrządy i dokumenty stały się zalążkiem ekspozycji przybliżającej fizykę ciała stałego, z której wyrasta cała współczesna elektronika półprzewodnikowa.

 W późniejszym okresie zasób ten zasili wystawę poświęconą badaniom struktury materii i inżynierii materiałowej.

Wystawa adresowana jest w sposób szczególny do młodzieży, która być może znajdzie w ten sposób inspirację do podjęcia naukowej ścieżki kariery. Źródło: IMiF