Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa – Złoty Inżynier 2021, kategoria: INFRASTRUKTURA

Przed budownictwem stoją wyzwania związane z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań, z uwzględnieniem ochrony środowiska, które dotyczą: zmniejszenia zapotrzebowania budynków na energię oraz ograniczenia jej wykorzystania do produkcji wyrobów budowlanych, efektywnego wykorzystania surowców pierwotnych, zwiększonego wykorzystania zasobów odnawialnych i materiałów z recyklingu.

Prawo budowlane nie pozwala na uzyskanie pozwolenia na budowę bez uprzedniej oceny zgodności projektu budowlanego z wymaganiami ochrony środowiska. Projekt budowlany powinien uwzględniać: charakterystykę ekologiczną obiektu, charakterystykę energetyczną (dla budynków), decyzję środowiskową, rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na otoczenie, projektowane źródła ciepła.

Dla wyrobów budowlanych, wpływających na właściwości użytkowe obiektów, są wydawane deklaracje środowiskowe wyrobów EPD, odnoszące się do etapów ich produkcji, wbudowania i eksploatacji w obiektach budowlanych. ITB wydawał deklaracje dla: izolacji, cementów, tynków, klejów, wyrobów metalowych, wyrobów drewnianych, wyrobów betonowych.

Ograniczenia wykorzystania energii na etapie wytwarzania wyrobów i budowy obiektów budowlanych spowodowały, że nowe budynki muszą spełniać, określone w poszczególnych krajach UE, kryteria niemal zerowego (lub bardzo niskiego) zużycia energii, która powinna pochodzić w wysokim stopniu ze źródeł odnawialnych.

Stosowanie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w projektowaniu, wznoszeniu i zarządzaniu obiektami budowlanymi, znacząco wpływa na postęp techniczny i organizacyjny w polskim budownictwie. Przykładami takich działań jest wykorzystywanie metod BIM oraz możliwość opracowania projektu budowlanego w postaci elektronicznej.

Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa - Złoty Inżynier 2021, kategoria: INFRASTRUKTURA