Monthly magazine of the Federation of NOT Scientific and Technical Associations

30th edition of the Golden Engineer poll

Scientific and Program Council

SCIENTIFIC AND PROGRAM COUNCIL

Włodzimierz Adamski (ProCAx)
Adam Barilla (PSRiBS)
Anna Bogdan (PZITS)
Janusz Bujnowski (SIPwK)
Tomasz Chmielewski (SIMP)
Ryszard Chmielowiec (STP in the UK).
Janusz Dyduch (SITK)
Bronislaw Hynowski (TKiHT).
Waldemar Jaskółowski (SITP).
Wojciech Jedruch (TKP)
Ewa Mańkiewicz-Cudny (FSNT-NOT) – chairwoman
Zbigniew Matuszczak (PZSWiR)
Grzegorz Miodoński (SITG)
Tadeusz Moskalik SITLiD
Waclaw Muzykiewicz (SITMN)
Dawid Myszka (STOP)
Henryk Paszkowski PSRWN
Jerzy Pieczora (SWP)
Ludmila Pietrzak (SGP).
Wieslaw Skóra (SITR)
Marian Stani (PRCP)
Stanislaw Szafran (SITPNiG)
Michal Szota (SPWiR)
Adam Tarniowy (SITPChem)
Bogdan Tatarowski POLALARM
Bronislaw Wesolowski (SITSpoż.).
Krzysztof Wolinski (SEP)
Piotr Wudarczyk (SWTP)

Komentuje Waldemar Rukść