Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Felieton: Złoty Inżynier

Kolejny raz środowisko techniczne uhonoruje swoich wybitnych przedstawicieli tytułem „Złotego Inżyniera”.Krajowa Izba Gospodarcza od dawna blisko współpracuje z organizatorami konkursu – śledzimy jego losy i z zainteresowaniem poznajemy sylwetki oraz osiągnięcia laureatów kolejnych edycji. To zainteresowanie wynika również z wartości, jaką konkurs ma dla środowiska przedsiębiorców. Cieszymy się i doceniamy, że wśród celów „Złotego Inżyniera” jest również promocja idei bliskiej współpracy nauki i biznesu. Ponadto, w konkursie ocenia się nie tylko inżynierskie, ale i biznesowe talenty przedstawicieli środowiska technicznego.Wielką zaletą konkursu jest również jego otwartość na inne dziedziny, która wyraża się m.in. w tym, że wyłaniając laureatów uwzględnia się aktualne wyzwania z obszarów wykraczających poza ściśle inżynierski świat.

W obecnej rzeczywistości truizmem jest mówienie o ważnej roli inżynierów w rozwoju społeczeństw i gospodarek. „Przez tysiąclecia inżynieria miała swój udział w kształtowaniu świata, a dziś świat, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebuje inżynierii” – pisało w ub. roku z okazji Dnia Inżyniera UNESCOTrudno się z tym stwierdzeniem nie zgodzić. Dobrze i wszechstronnie wykształcona kadra inżynierska będzie niezbędna do dalszego rozwoju oraz stawiania czoła nowym wyzwaniom związanym np. z kwestiami zrównoważonego rozwoju – w tym m.in. ze zmianami klimatycznymi czy ochroną środowiska itd. Nie będzie to łatwe. Ostatnie lata pokazały, że pomimo rozwoju wiedzy i technologii, mamy do czynienia z rosnąca popularnością w niektórych środowiskach postaw antynaukowych. Pandemia koronawirusa, nowe technologie w komunikacji czy zmiany klimatyczne – to  przykłady zjawisk, w których coraz głośniej próbuje się kwestionować ustalenia współczesnej nauki i podważać autorytety. Te postawy często są skutkiem niedostatecznej wiedzy i wynikających z tego obaw. Myślę, że środowisko inżynierskie może odegrać dużą rolę w procesie edukacji społeczeństwa i przezwyciężania lęków wynikających z wdrażania nowych technologii. Ponadto, jak pokazują ostatnie, dramatyczne wydarzenia na Ukrainie, powinniśmy być przygotowani, że w najbliższej przyszłości może czekać na nas jeszcze wiele, nieznanych do tej pory wyzwań. Tym bardziej cieszę się, że mamy w Polsce prężne środowisko doskonale wykształconych inżynierów, dodatkowo otwartych na kwestie środowiskowe i wrażliwych na kwestie etyki i odpowiedzialności. Z satysfakcją obserwuję, że konkurs „Złoty Inżynier” cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem będąc jednocześnie okazją do pokazania ważnej roli inżynierów w społeczeństwie.

Gratuluję wszystkim laureatom i życzę wszystkim polskim inżynierom jak najlepszej współpracy ze środowiskiem przedsiębiorców.

Andrzej Arendarski, prezydent KIG

Andrzej Arendarski, prezydent KIG