Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

geoportal.gov.pl: czyli co i gdzie sprawdzić przed zakupem nieruchomości

mgr inż. Anna Arkuszewska-Gomulak

Politechnika Łódzka

Streszczenie

Przedmiotem badań był popularny serwis geoportal.gov.pl w kontekście wykorzystania go, do sprawdzenia najważniejszych informacji przed zakupem działki. Badania były oparte tylko na Geoportalu Krajowym. A dlaczego geoportal.gov.pl ? Bo jest to strona rządowa, która pozyskuje dane bezpośrednio od instytucji,  które prowadzą właściwe rejestry i zbiory. W efekcie sprawdzono większość informacji, poza jedną – stan prawny. Aby sprawdzić księgę wieczystą musimy posiadać jej numer i skorzystać z  innego serwisu rządowego, jakim jest https://ekw.ms.gov.pl, Elektroniczne Księgi Wieczyste – Ministerstwo Sprawiedliwości. Dzięki badaniom udało się pozyskać wiele innych informacji, takich których nie zakładano badać, jak np. strefy zagrożenia naturalnego, czy prowadzenie analiz i możliwość rysowania, a później tworzenia linku do utworzonej kompozycji mapowej.

Podsumowując, geoportal.gov.pl jest idealnym miejscem do sprawdzenia i dokonania analizy nieruchomości przed jej zakupem.

Słowa kluczowe: geoportal, dane przestrzenne, infrastruktura informacji przestrzennej, kupno działki

Menu wyszukiwania – Geoportal

LITERATURA PRZEDMIOTU

[1] Geoportal krajowy http://www.geoportal.gov.pl/

[2] http:/www.gugik.gov.pl

[3] Izdebski W. 2018. Dobre praktyki udziału gmin i powiatów w tworzeniu infrastruktury danych przestrzennych w Polsce. Warszawa: Geo-System.

[4] INSPIRE, Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej, Dz. U. UE L 108 z 25.04.2007 z późn. zm.

[5] Ustawa z  4 marca 2010 r. o  infrastrukturze informacji przestrzennej w Polsce (Dz.U.2021.214 t.j. z dnia 2021.02.01)

[6] Sudra P. 2012. „Serwis internetowy geoportal.gov.pl jako narzędzie wspomagające warsztat urbanisty”. Człowiek i Środowisko 36 (4).

[7] Feltynowski M. 2012. „System informacji przestrzennej jako narzędzie podejmowania decyzji w gminach – badania wśród pracowników urzędów miast łódzkiego obszaru metropolitalnego”. Acta Sci. Pol., Geodesia et Descriptio Terrarum 11 (1).

Przeczytaj dalej : https://www.sigma-not.pl/czasopisma-58-przeglad-techniczny.html