Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

GREEN GAS POLAND 2022. Zielona energia dla wsi

IV Międzynarodowa Konferencja Producentów Biogazu i Biometanu GREEN GAS POLAND 2022 odbyła się w Warszawie w dniach 6–7 października br. i zgromadziła około stu pięćdziesięciu uczestników z kraju i zagranicy. Doroczna konferencja branżowa organizowana przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego (UPEBBI) jest głównym w kraju spotkaniem biznesowym i naradą merytoryczną sektora biogazu i biometanu.

Patronatu honorowego konferencji udzielili: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Urząd Regulacji Energetyki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Akademia Górniczo-Hutnicza i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Złotymi partnerami konferencji byli: Orlen Południe SA, Uniserv SA, Biogas System SA, UGS Europe SA, Agrofert Polska sp. z o.o. i PZE-KRiS sp. z o.o., zielonym partnerem: MKR Cleanwater GmbH, a niebieskim partnerem: Bank Ochrony Środowiska SA.  

Patronem medialnym wydarzenia był m.in. Przegląd Techniczny.

Szczególnym punktem konferencji było przyznanie dorocznej nagrody Ambasadora Biogazu dla osoby z kręgów politycznych, biznesowych lub akademickich szczególnie zasłużonej dla rozwoju sektora. Ambasadorem Biogazu 2022 został wiceprezes Rady Ministrów Henryk Kowalczyk. Uzasadnieniem nagrody i tytułu przyznanych wicepremierowi była jego działalność jako ministra rolnictwa i rozwoju wsi na rzecz biogazu rolniczego. W imieniu wicepremiera nagrodę odebrał sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafał Romanowski, a statuetkę z tytułem Ambasadora Biogazu 2022 wręczyła wiceprezes UPEBBI Beata Matecka. Jak mówił odbierający statuetkę wiceminister, rolą i misją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest współkreowanie rozwoju gospodarczego i energetycznego polskiej wsi.

Kolejnym punktem programu była debata parlamentarzystów zajmujących się zagadnieniami biogazu i biometanu, prowadzona przez prezesa Inicjatywy dla Środowiska Energii i Ekomobilności oraz wiceprezesa Neo Bio Energy sp. z o.o. – Dariusza Bojszę. W debacie udział wzięli posłowie: dr Andrzej Grzyb (przewodniczący Poselskiego Zespołu ds. Nowego Zielonego Ładu i b. poseł do Parlamentu Europejskiego), Paweł Poncyljusz (członek sejmowej Komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych), dr Jarosław Sachajko (wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi), Michał Urbaniak (członek Parlamentarnego Zespołu ds. Bogactw Naturalnych i Aktywów Narodowych). Głosy parlamentarzystów wskazywały na zrozumienie problematyki sektora biogazu i biometanu oraz wyrażały wsparcie dla postulatów branżowych.

Program konferencji podzielony był na bloki, a w każdym z nich zabierali głos znaczący w branży prelegenci i dyskutanci.

Interesującym i docenionym przez uczestników uzupełnieniem bloków debat i dyskusji oraz prelekcji i komentarzy były warsztaty. Pierwszego dnia warsztaty prowadzone były przez firmę UGS Europe SIA i dotyczyły technologii oczyszczania biogazu do biometanu. Drugiego dnia  uczestnicy mieli do wyboru następujące warsztaty: prowadzone przez Grupę Kapitałową „Business Consulting Group” sp. z o.o. – dotyczące możliwości dofinansowania inwestycji OZE  (Fundusze Europejskie 2021–27, programy krajowe z NFOŚiGW, Krajowy Plan Odbudowy) oraz prowadzone przez konsultantów programu REGATRACE i dotyczące REGATRACE jako platformy prac nad systemem obrotu gwarancjami pochodzenia biometanu.

Nagrody branżowe

Podczas uroczystej kolacji wieńczącej pierwszy dzień konferencji wręczone zostały dwie nagrody branżowe.

Biogazownią roku 2022 została instalacja firmy Bio-Nik Elektra sp. z o.o. z siedzibą z Grodźcu (poczta Prabuty) prowadząca biogazownię o mocy 0,999 MW w Kisielicach w powiecie iławskim w województwie warmińsko-mazurskim.

Biogazowym dostawcą roku została  firma Nanosens sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie w gminie Tarnowo Podgórne w województwie wielkopolskim. Nanosens sp. z o.o. jest producentem najbardziej rozpoznawalnych na polskim rynku stacjonarnych analizatorów gazu. „Biotex multipower to produkt doceniany przez wielu klientów, których liczba stale rośnie. Nanosens rozwija swoje produkty, wykorzystując najnowsze osiągnięcia techniki i dostosowując urządzenia do pojawiających się nowych potrzeb” – głosi uzasadnienie przedstawione przez kapitułę nagrody.

Świętowano również 10-lecie działalności Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego, która powstała w roku 2012, jako Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego. Przez dziesięć lat działalności UPEBBI odniosło sukcesy zarówno skupiając największą w branży liczbę członków, jak i prowadząc rozliczne prace merytoryczne w postaci analiz, opinii, seminariów, warsztatów i konferencji. Szczególnie ważny i cenny był wkład legislacyjny polegający na propozycjach merytorycznych i projektach ustawowych będących zaczątkiem zmian w Prawie energetycznym oraz ustawie o odnawialnych źródłach energii i ustawach pokrewnych..