Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Henryk Bujak – Złoty Inżynier 2021, kategoria: INNOWACJE

entralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych jest państwową jednostką powołaną do pełnienia funkcji związanych z nasiennictwem, w tym z rejestracją i prawną ochroną roślin uprawnych.

Główną misją COBORU jest stymulowanie innowacji w hodowli roślin i nasiennictwie oraz wspieranie wdrażania postępu odmianowego do praktyki rolniczej. Szczególne znaczenie ma ocena odporności roślin na czynniki biotyczne – choroby i szkodniki oraz na czynniki abiotyczne – mrozoodporność, suszę, tolerancję na zakwaszenie i inne. Takie odmiany, o naturalnej odporności, przyczyniają się do ochrony gleby i środowiska przyczyniając się do redukcji ilości stosowanych pestycydów. Uprawa odmian o wysokiej tolerancji na stresy środowiskowe jest istotna w kontekście zachodzących zmian klimatycznych.

Prace doświadczalne COBORU związane są również z zagadnieniami dotyczącymi hodowli roślin i nasiennictwa w aspekcie ekologizacji i zwiększania bioróżnorodności w rolnictwie.

Obecnie w uprawach ekologicznych, w ponad 80% jest stosowany niezaprawiony materiał siewny odmian konwencjonalnych. Na podstawie bazy COBORU tworzony jest w naszym kraju system ekologicznego doświadczalnictwa odmianowego (EDO). Głównym celem jest wytypowanie najlepszych odmian dla niskonakładowego rolnictwa ekologicznego, obejmującego odporność/tolerancję na choroby i szkodniki roślin, tolerancję na stresy środowiskowe (zmiany klimatu), stabilność oraz plonowania i cech jakościowych, a także konkurencyjność w stosunku do chwastów.

Na szczególne podkreślenie w działalności COBORU zasługuje „Inicjatywa białkowa COBORU”. Rośliny białkowe, wiążąc azot atmosferyczny, przyczyniają się do wzbogacania gleby w ten podstawowy dla rozwoju roślin pierwiastek. Ich uprawa przyczynia się do obniżenia dawek szkodliwego dla środowiska nawożenia azotowego. Ma więc aspekt proekologiczny.

Warto podkreślić, że do 2030 r., 25% upraw w Unii Europejskie, w tym Polsce będzie prowadzone w systemie rolnictwa ekologicznego.

Henryk Bujak - Złoty Inżynier 2021, kategoria: INNOWACJE