Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

IDEAS NCBR w ELLIS Society

The European Laboratory for Learning and Intelligent Systems (ELLIS) powiększa swoją sieć o nowy oddział z siedzibą w Warszawie. Jednostka powstanie w ramach IDEAS NCBR, ośrodka badawczo-rozwojowego działającego w obszarze sztucznej inteligencji.

To już 41. oddział w ramach sieci ELLIS Society, która obejmuje najważniejsze centra badań nad sztuczną inteligencją, zlokalizowane m.in. w Cambridge, Oxfordzie, ETH Zurich czy w Instytucie Maxa Plancka. Pracujący w Warszawie naukowcy skorzystają z wydajnej infrastruktury obliczeniowej, szkoleń, nowych kontaktów biznesowych i networkingu.  

Chociaż rozwój sztucznej inteligencji przedstawiany jest często w uproszczony sposób jako „wyścig zbrojeń” między USA a Chinami, to prace nad AI trwają na całym świecie, a Europa zajmuje w nich istotne miejsce – szczególnie w sferze badań naukowych. Siłą naszego kontynentu jest możliwość budowania zespołów badaczy wywodzących się z bardzo różnych środowisk i tradycji akademickich. 

Integracja wybitnych naukowców zajmujących się sztuczną inteligencją jest właśnie misją powołanego w 2018 r. European Laboratory for Learning and Intelligent Systems (ELLIS) Society. Celem ELLIS Society jest zbudowanie światowej klasy instytutów badawczych, które będą stanowić rdzeń lokalnego ekosystemu sztucznej inteligencji. 

Polski ośrodek częścią europejskiego projektu 

Członkami ELLIS Society jest wielu pracowników IDEAS NCBR w tym: Piotr Sankowski, Tomasz Trzciński, Tomasz Michalak, Piotr Miłoś, Bartosz Zieliński oraz Łukasz Kuciński. Stanowiło to początek współpracy między obiema instytucjami, który teraz owocuje powołaniem nowej jednostki w ramach IDEAS NCBR. 

– Z radością informujemy, że nasza ogólnoeuropejska sieć AI ponownie się rozrasta i od teraz obecna jest również w Polsce. Wraz z IDEAS NCBR witamy w naszej społeczności wyjątkowe miejsce dla nowoczesnych badań nad sztuczną inteligencją. Nowa jednostka w Warszawie nie tylko przyczyni się do dalszego udoskonalania badań nad AI w Europie, ale także będzie promować silne powiązania między badaniami akademickimi a rynkiem – mówi członek zarządu ELLIS Serge Belongie. 
ELLIS Unit Warsaw będzie stanowić wyznacznik doskonałości naukowej w badaniach i innowacjach w zakresie uczenia maszynowego w Europie, wypełniając lukę między środowiskiem akademickim a biznesem w Polsce. Odegra kluczową rolę w kształtowaniu przyszłych pokoleń innowatorów AI przez specjalistyczne szkolenia i inicjatywy edukacyjne. Jego strategiczna pozycja w sieci ELLIS czyni go również kluczowym ogniwem, wspierającym współpracę i wymianę między zachodnio- i wschodnioeuropejską społecznością badaczy AI – mówi dr hab. inż. Tomasz Trzciński, prof. PW i UJ, dyrektor ELLIS Unit Warsaw i lider grupy badawczej w IDEAS NCBR. 

Ostatnie miesiące wzmożonego zainteresowania sztuczną inteligencją uwidoczniły odmienne podejście co do jej wykorzystania m.in. między Ameryką a Europą, np. w kontekście prywatności i pozyskiwania danych. Dlatego warto, by Europa rozwijała własne rozwiązania z obszaru uczenia maszynowego i AI, a nie była skazana na import narzędzi, które nie są w pełni zgodne z naszym systemem prawnym czy wartościami. Dobrze, że od kilku lat prace te odbywają się pod okiem ELLIS Society, a Polska teraz może być częścią tego procesu – komentuje dr hab. Piotr Sankowski, prof. UW, prezes IDEAS NCBR. 

Czym zajmie się nowa jednostka ELLIS Society w Polsce? 

Działalność badawcza nowego oddziału ELLIS Society w Polsce będzie skupiona na sześciu obszarach: 

1. Intelligent Algorithms and Learned Data Structures koncentruje się na wyjaśnialnych algorytmach, uczących się strukturach danych i narzędziach algorytmicznych dla Data Science i ML. 

2. Efficient and Sustainable Machine Learning focused on Computer Vision pracuje nad wydajnymi algorytmami uczenia maszynowego dla widzenia komputerowego, w szczególności nad warunkowaniem obliczeń sieciowych, wykorzystywaniem częściowych informacji do szybszego wnioskowania i gromadzeniem wiedzy w modelach ciągłego uczenia się.  

3. Machine Learning and Sequential Decision-Making rozwija metody, które można zastosować w sterowaniu, aby uzyskać modele inteligentnych agentów i wdrożyć je w rzeczywistości.  

4. W ramach Algorithmic Game Theory in Security opracowywane są: wielopoziomowe systemy zarządzania mające chronić infrastrukturę krytyczną, a także systemy zabezpieczające kluczowe usługi publiczne.

5. Obszar Interpretable Artificial Intelligence koncentruje się na opracowywaniu modeli uczenia maszynowego, które gwarantują wiarygodne i zrozumiałe wyjaśnienia dotyczące działania złożonych modeli sztucznej inteligencji.  

6. Autonomous Agents and Alignment of Language Models ma na celu opracowanie protokołów uczenia, które umożliwią inteligentnym systemom zbieranie najistotniejszych danych i stosowanie tych protokołów do tworzenia dopasowanych modeli językowych. 

Duża część wymienionych obszarów już teraz jest rozwijana w grupach badawczych IDEAS NCBR: „Inteligentne Algorytmy i Struktury Danych”, „Zero-waste Machine Learning in Computer Vision”, „Bezpieczeństwo systemów i prywatność danych”. 

– W ciągu dwóch lat od powstania IDEAS NCBR zespoły naszych naukowców zdążyły już odnieść kilka międzynarodowych sukcesów. Ich prace badawcze zakwalifikowały się na najważniejsze konferencje naukowe dotyczące sztucznej inteligencji i kryptografii, takie jak ICLR, IJCAI czy Crypto 2023. Pokazuje to, że w zaawansowaniu prac nad rozwojem AI już teraz nie odstajemy od światowej czołówki, a dzięki ułatwionej integracji z zespołami naukowców z całego kontynentu możemy mieć jeszcze większe osiągnięcia – dodaje Tomasz Trzciński, który będzie kierował pracami nowego oddziału powstającego w IDEAS NCBR.   

Oficjalnie nowy oddział ELLIS Society w ramach IDEAS NCBR rozpoczął prace 7 listopada 2023 r.  

IDEAS NCBR to powołany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ośrodek badawczo-rozwojowy, którego celem jest m.in. kształcenie nowego pokolenia naukowców oraz zapewnienie atrakcyjnego środowiska do prowadzenia prac badawczych. Jest on jednym z filarów umożliwiających realizację strategii rozwoju AI w Polsce oraz zbudowania w kraju światowej klasy ekosystemu innowacji w tym obszarze.    W ciągu najbliższych lat IDEAS NCBR zatrudni 200 naukowców, którzy będą prowadzili badania w ramach grup roboczych związanych z sektorami nauki i gospodarki, takim jak medycyna, ekonomia, grafika komputerowa, robotyka czy rozszerzona rzeczywistość. Oprócz działań edukacyjnych istotnym obszarem działalności spółki jest rozwijanie współpracy naukowców z biznesem oraz komercjalizacja wyników realizowanych projektów.    
 
ELLIS Society to ogólnoeuropejska sieć doskonalenia się w dziedzinie sztucznej inteligencji. Opiera się na uczeniu maszynowym jako czynniku napędzającym nowoczesną sztuczną inteligencję. Jej celem zapewnienie trwałego międzynarodowego przywództwa w dziedzinie sztucznej inteligencji w Europie poprzez połączenie najlepszych naukowców w tej dziedzinie i stworzenie wieloośrodkowego laboratorium badawczego AI. Założona w 2018 roku ELLIS rozrósł się do sieci, która tworzy 41 jednostek ELLIS w światowej klasy instytucjach w 16 krajach, 16 programów ELLIS i ogólnoeuropejski program doktorancki. Członkowie ELLIS są zaangażowani w kształtowanie przyszłości sztucznej inteligencji w Europie poprzez przekraczanie granic naukowych i technologicznych w budowie skupionej na człowieku, pożytecznej i bezpiecznej sztucznej inteligencji.