Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Inauguracja obchodów Roku Bema

O uroczystej inauguracji obchodów ogłoszonego w Federacji SNT NOT Roku inż. gen. Józefa Bema z Renatą Łabędź, prezes FSNT-NOT Rada w Tarnowie rozmawia Bronisław Hynowski

14 marca 2024 roku przypadała 230. rocznica urodzin gen. inż. Józefa Bema. Tarnów to miasto narodzin i spoczynku bohatera trzech narodów, w którym zaplanowano inaugurację obchodów tego Roku. Jak przebiegła ta uroczystość?

Tarnów, jako miasto rodzinne Józefa Bema, a zarazem miejsce Jego mauzoleum, ma szczególny zaszczyt, jak i obowiązek, dbania o pamięć tego wybitnego Polaka, bohatera Polski Węgier i Turcji. W tarnowskich uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele ambasad  Węgier i Turcji, organizacji i stowarzyszeń, a także przedstawiciele biznesu, nauki i kultury. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli: Wicepremier,Minister Obrony Narodowej – Pan Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Ambasador Węgier – Pani Orsolya Zsuzsanna Kovács. Bogaty program uroczystości rozpoczął się od złożenia kwiatów pod tablicą pamiątkową na budynku, w miejscu urodzin gen. inż. Bema. Wartę honorową zaciągnęli tam harcerze z Hufca ZHP im. J. Bema oraz Bractwo Historyczne Wataha Rycerska. Sympatycznym akcentem było złożenie wiązanki pod tablicą przez kwiaciarki tarnowskie.

W głównej części programu na Placu Węgierskim, pod pomnikiem gen. Józefa Bema przy wojskowej warcie honorowej wystawionej przez 5 pułk dowodzenia Garnizonu Kraków, udziale wielu pocztów sztandarowych (m.in. FSNT-NOT, Hufca ZHP, Akademii Tarnowskiej, szkół podstawowych i średnich, w tym szkoły mundurowej), Orkiestra Dęta Grupy Azoty odegrała hymny Węgier i Polski, zabrzmiał salut armatni Bractwa Kurkowego. Po krótkich wystąpieniach wprowadzających, wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem, przy asyście Watahy Rycerskiej, złożyli m.in.: Ambasador Węgier w Polsce, delegacja Ambasady Turcji, przedstawiciele Wojewody i Marszałka Województwa Małopolskiego, Prezydent Miasta Tarnowa, Przewodniczący Rady Miasta, delegacje stowarzyszeń, instytucji i zakładów, m.in. Grupy Azoty S.A. Wieniec w imieniu FSNT-NOT złożyły wspólnie Ewa Mańkiewicz-Cudny, prezes FSNT-NOT i Renata Łabędź, prezes FSNT-NOT Rada  w Tarnowie.

W uroczystości przy pomniku gen. Józefa Bema wzięły udział liczne delegacje tarnowskich szkół, drużyn harcerskich i zuchowych oraz przedstawiciele polskich i węgierskich organizacji i stowarzyszeń, nauki, biznesu, władze miasta i województwa. Warto w tym miejscu również dodać, że w inauguracji obchodów Roku gen. inż. Józefa Bema w Tarnowie wzięli udział koledzy z Terenowych Jednostek Organizacyjnych z: Kielc, Krakowa, Gliwic i Rzeszowa oraz prezesi tarnowskich stowarzyszeń technicznych: SEP, SITPChem, PZITS, SIMP i SITR.

Zabierając głos Orsolya Zsuzsanna Kovács, ambasador Węgier stwierdziła m.in.: – Wspólnie świętujemy dziś przyjaźń polsko-węgierską. Jeden z legionistów generała Bema na pytanie, co jest istotą tej przyjaźni odpowiedział, że łączy nas miłość i interes. Z jednej strony trudno wytłumaczyć, dlaczego tak się kochamy, ale mamy obowiązek pielęgnowania tej naszej wspólnej przyjaźni i pamięci. To dzisiaj robimy. A interes? Wystarczy, że popatrzymy na mapę Europy Środkowej, czy na historię naszych narodów, to widzimy jak wiele nas łączy.

Po złożeniu kwiatów Bractwo Kurkowe wystrzeliło potrójną salwę armatnią.

Przy pomniku gen. Józefa Bema na Placu Węgierskim wojskową wartę honorową wystawił 5 pułk dowodzenia Garnizonu Kraków oraz Bractwo Historyczne Wataha Rycerska
W uroczystym złożeniu wieńców w Parku Strzeleckim pod Mauzoleum Józefa Bema również uczestniczyła Ambasador Węgier – Pani Orsolya Zsuzsanna Kovács
Sala Lustrzana – uczestnicy panelu dyskusyjnego pn. „Gen. inż. Józef Bem – bohater Europy”
 

Czytaj więcej: https://www.sigma-not.pl/publikacja-148378-inauguracja-obchod%C3%B3w-roku-bema-przeglad-techniczny-2024-4.html

Wieniec w imieniu FSNT-NOT złożyły wspólnie Ewa Mańkiewicz-Cudny, prezes FSNT-NOT i Renata Łabędź, prezes FSNT-NOT Rada w Tarnowie