Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Innowacje, a wyzwania współczesnego świata

Jak sprawić, żeby w Polsce rozwijano i komercjalizowano wartościowe projekty? Jaki przyjąć model finansowania innowacji? Czy sztuczna inteligencja przejmie kontrolę nad Przemysłem 5.0? Jaki wpływ na gospodarkę będą miały projekty Nowego Zielonego Ładu? Na te i wiele innych tematów dyskutowali uczestnicy dwudniowej konferencji zorganizowanej z okazji 15-lecia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Październikowa konferencja „Horyzont Innowacji. Jubileusz 15-lecia NCBR” była z jednej strony podsumowaniem dotychczasowej działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, z drugiej próbą zasygnalizowania nadchodzących wyzwań i pokazaniem kolejnych działań Centrum, także podejmowanych w ramach Funduszy Europejskich.

Powstające na styku biznesu i nauki innowacje mogą dać odpowiedzi na współczesne wyzwania związane z m.in. z klimatem, zdrowiem, edukacją, przemysłem czy bezpieczeństwem państwa. – Rola badań naukowych i innowacji jest szczególnie widoczna w sytuacjach kryzysowych. W dzisiejszym świecie kryzysów nie brakuje i w jakiś sposób dotykają każdego z nas. To właśnie w takich momentach z nadzieją patrzymy na wynalazców, bo potrzebujemy dobrych rozwiązań – podkreślał dr Paweł Kuch, p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju otwierając konferencję.

Piąta rewolucja przemysłowa

Jeden z paneli dyskusyjnych konferencji – prowadzony przez Michała Chomczyka, kierownika sekcji w Dziale Zarządzania Ekspertami- został poświęcony wyzwaniom przedsiębiorców w dążeniu do 5.0 rewolucji przemysłowej. Punktem wyjścia rozmowy był raport Komisji Europejskiej „Industry 5.0”. Paneliści wskazali m.in. medycynę, inżynierię biomedyczną, branżę finansową i handlową jako te, w których najszybciej dokona się kolejny przeskok technologiczny.

Ciekawą dyskusję przygotowała spółka Grupy NCBR – IDEAS (ośrodek badawczo-rozwojowy działający w obszarze sztucznej inteligencji i ekonomii cyfrowej). Pytanie brzmiało czy współczesny informatyk 4.0 to innowator, rzemieślnik, a może przedsiębiorca. Uczestnicy zastanawiali się, jaka będzie przyszłość polskiej informatyki w kontekście szybkiego tempa zachodzących zmian na świecie.

Podczas konferencji próbowano też odpowiedzieć na pytanie, z jakimi wyzwaniami mierzą się kobiety jako liderki projektów B+R i co się zmieniło w ciągu ostatnich kilku lat.

Najmłodszy podmiot Grupy NCBR, Akces, przygotował panel „Ścieżki dla innowacyjnej gospodarki” podczas którego dyskutowano na temat wdrożeń i tego, jak sprawić, aby w Polsce rozwijano i komercjalizowano wartościowe projekty.

Bohaterem panelu prowadzonego przez Adama Dawidziuka, eksperta w Dziale Zarządzania Ekspertami NCBR był polski przemysł medyczny. W opinii jego uczestników medycyna i farmacja stoją obecnie w obliczu wielu wyzwań, ale i wielu szans, które są wynikiem dynamicznych zmian w relacjach międzynarodowych. Zastanawiali się też, w jaki sposób w innowacjach medycznych przenikają się różne obszary badawcze oraz w jakim stopniu interdyscyplinarność jest istotna dla innowacyjności.

Punkt zwrotny w rozwoju rynku VC

Podczas konferencji „Horyzont innowacji” zaprezentowane zostały też efekty działań NCBR w ramach unijnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Przedstawiciele beneficjentów programu BRIdge Alfa (realizowanego w ramach POIR), m.in. firm Noctiluca, Thorium Space oraz Saventic Health odpowiadali na pytania na temat swoich projektów. A Michał Baranowski z Sekcji Analiz i Ewaluacji NCBR zaprezentował autorski raport nt. rynku Venture Capital.

  • Program BRIdge Alfa to punkt zwrotny w rozwoju polskiego rynku venture capital. To także pewnego rodzaju rewolucja w bogatej ofercie NCBR – podkreślała Hanna Strykowska, dyrektor Biura Zaawansowanych Programów Badawczych i Inwestycyjnych w NCBR, otwierając drugi dzień konferencji.

W panelu podsumowującym program BRIdge Alfa i przedstawiającym jego kontynuację – BRIdgeUp, Błażej Koczetkow, dyrektor Działu Funduszy Kapitałowych w NCBR zdradził nieco szczegółów nt. nowego programu wsparcia startupów (w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–-2027).W BRIdgeUp wzrośnie ticket inwestycyjny, a program będzie miał dodatkowo drugą rundę, w której projekty z największym potencjałem rozwoju będą mogły starać się nawet do łącznie 5 mln zł.

Kolejnym tematem konferencji były projekty NCBR realizowane w duchu Europejskiego Zielonego Ładu finansowane z Funduszy Europejskich (także w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój). O projektach i ich wpływie nie tylko na poprawę stanu środowiska, ale również na gospodarkę opowiadali kierownicy projektów: budownictwo efektywne energetycznie i procesowo, wentylacja dla szkół i domów, innowacyjna biogazownia, oczyszczalnia przyszłości, technologie domowej retencji, ciepłownia przyszłości i elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym, magazynowanie energii elektrycznej, magazynowanie ciepła i chłodu, magazynowanie wodoru oraz system ostrzegania o zagrożeniach smogowych.

Międzynarodowa współpraca

Konferencja miała także swoją część międzynarodową. Dyrektor biura NCBR w Brukseli, Ewa Kocińska-Lange poprowadziła dyskusję na temat EU Innovation Agenda. Inicjatywa ta ma na celu budowanie wspólnego europejskiego ekosystemu w zakresie innowacji, sprawienie, żeby Europa stała się domem dla technologii „deep tech”, a także, zmniejszenie luki pomiędzy regionami europejskimi w zakresie innowacji. Uczestnicy spotkania dyskutowali także na temat korzyści płynących ze współpracy międzynarodowej. Wskazywali, że pozwala ona

Jednym z tematów międzynarodowej części konferencji był przykład współpracy między Polską a USA. Podsumowano pilotażową edycję programu akceleracyjnego ze Stanem Nevada (NCBR-NAP), czyli wejście na rynek amerykański polskich startupów .

Wydarzenie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Odbywało się stacjonarnie w EXPO XXI Warszawa, ale można je było śledzić online. Prowadzone w jego trakcie dyskusje dostępne są na kanale YouTube Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

LS

Konferencja była okazją do podzielenia się najlepszymi praktykami wspierania innowacyjności z kraju i ze świata

Podczas konferencji swoje stoiska mieli beneficjenci programów NCBR, na których prezentowali efekty swoich innowacyjnych projektów.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) powstało w lipcu 2007 r., jako pierwsza agencja rządowa powołana do realizowania zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. Łączy świat nauki i biznesu, tworząc warunki do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Poprzez współfinansowanie procesów B+R wspiera rodzimych przedsiębiorców, zmniejszając ich ryzyko biznesowe towarzyszące wdrażaniu innowacyjnych projektów badawczych. Pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w programach operacyjnych: Inteligentny Rozwój oraz Wiedza Edukacja Rozwój.

Z rocznym budżetem na prace B+R rzędu miliarda euro NCBR jest obecnie największym w kraju i regionie ośrodkiem wspierania rozwoju nauki i gospodarki.

W ciągu 15 lat NCBR przekazało ponad 70 miliardów złotych na wsparcie prac B+R polskich innowatorów, zarówno doświadczonych, jak i rozpoczynających działalność przedsiębiorców i naukowców. Większość tych środków pochodzi z Funduszy Europejskich.

Za aktywność NCBR na arenie międzynarodowej odpowiada Biuro Współpracy Międzynarodowej (m.in. poprzez swoje Biuro w Brukseli).

W Grupie NCBR poza Centrum są także spółki NCBR+, NCBR Investment Fund ASI, IDEAS NCBR i Akces NCBR.