Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Innowacyjne rozwiązania młodych wynalazców

Egzoszkielet rehabilitacyjny, molekuła wiodąca do leczenia chorób o podłożu neurologicznym oraz wybranych zaburzeń psychiatrycznych czy hybrydowy nośnik leków przeciwnowotworowych – to trzy z pięciu wynalazków nagrodzonych w XIV edycji konkursu „Student-Wynalazca”. Ich autorami są młodzi innowatorzy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Warszawskiej i Politechniki Krakowskiej.

Dwójka młodych osób z okularami na oczach z zaciekawieniem zajmują się konstrukcją jakiegoś przedmiotu. Po lewej stronie napis Innowacyjne rozwiązania młodych wynalazców

Z przyjemnością przedstawiamy osiągnięcia kolejnych, po naukowcach z AGH, młodych badaczy, którzy swoją pasję do nauki potrafią przekuć w konkretne rozwiązania służące rozwojowi polskiej i światowej nauki, ale przede wszystkim poprawie jakości naszego życia.

Egzoszkielet w ramach doktoratu wdrożeniowego

– Egzoszkielet rehabilitacyjny, który zaprojektowałem razem z zespołem Sieci Badawczej Łukasiewicz PIAP w ramach mojego doktoratu wdrożeniowego na Politechnice Warszawskiej, jest urządzeniem, które wspiera ruchy stawu barkowego i wszystkie ruchy stawu łokciowego tak, aby zamiast z fizjoterapeutą, każdy pacjent mógł ćwiczyć samodzielnie, na przykład w warunkach domowych – mówi Piotr Falkowski. Młody badacz wraz z Bazylim Leczkowskim, Julią Wilk, Wojciechem Kińskim oraz dr. inż. Zbigniewem Pilatem z Politechniki Warszawskiej stworzył robota rehabilitacyjnego. Dzięki niemu pacjenci z chorobami nerwowo-mięśniowymi, po udarze czy wypadku z całkowitą lub częściową utratą zdolności poruszania kończyną górną będą mogli szybciej wracać do zdrowia.

Leczenie chorób neurologicznych i neurodegeneracyjnych

Marcin Jakubiec, doktorant z Uniwersytetu Jagiellońskiego, opracował związek chemiczny, który znajdzie zastosowanie w leczeniu padaczki, a także chorób takich jak choroba Alzheimera, Parkinsona czy stwardnienie zanikowe boczne. Związek ma także działanie przeciwdepresyjne i przeciwlękowe, co znacznie zwiększa grupę potencjalnych pacjentów. – W tym roku prawdopodobnie uda nam się wprowadzić ten związek do badań klinicznych. Nie jest to jeszcze lek, ale wiodąca molekuła – wyjaśnia Marcin Jakubiec.

Współautorami projektu „Modyfikowane pochodne aminokwasowe do leczenia chorób o podłożu neurologicznym oraz wybranych zaburzeń psychiatrycznych” są: prof. Krzysztof Kamiński, dr Michał Abram, dr hab. Anna Rapacz, dr Szczepan Mogilski, dr hab. Gniewomir Latacz oraz prof. Marta Struga.

Nośnik leków przeciwnowotworowych

Nad sposobem otrzymywania i opisem hybrydowego nośnika leków przeciwnowotworowych pracowała Karina Niziołek z Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. – Wykorzystamy go w terapii celowanej u pacjentów z chorobami nowotworowymi. Będzie personalizowany według indywidualnych potrzeb pacjenta w zależności od stadium choroby – podkreśla badaczka z Krakowa. Opracowany przez nią nośnik pomoże również w obrazowaniu zmian w tomografii komputerowej. Przy projekcie współpracowały także: Dagmara Słota, prof. dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, dr hab. inż. Bożena Tyliszczak, prof. PK, dr inż. Agnieszka Tomala

Konkurs Student-Wynalazca

Celem organizowanego od 2010 r. przez Politechnikę Świętokrzyską konkursu jest budowa kultury innowacyjności w środowisku akademickim i zachęcanie studentów do tworzenia oraz rozwoju gospodarki opartej na innowacjach. Inicjatywa jest skierowana do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. 

Laureaci konkursu mają szansę prezentacji swoich rozwiązań podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków Geneva Inventions 2024 – jednej z największych i najbardziej prestiżowych wystaw tego typu na świecie. Konkurs otrzymał dofinansowanie z programu Ministra Nauki „Społeczna odpowiedzialność nauki”.

www.gov.pl