Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Inżynier muzealnik

Przypominając historię Muzeum Techniki w Warszawie jest niezbędne przywołanie osób, które miały ogromny wpływ na jego funkcjonowanie i rolę  jaką odegrało w edukacji technicznej społeczeństwa, a szczególnie młodzieży i dzieci.

Inż. Jerzy Jasiuk(1932–2016) urodził się 4 kwietnia 1932 r. w Warszawie. Tutaj ukończył XXV Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego, a następnie studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Warszawskiej. W latach budowy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie był członkiem Stacji Naukowo-Badawczej PAN na terenie tej budowy. Więcej niż połowę swego życia związał z ochroną zabytków – głównie techniki. Przez ponad 40 lat (1972–2013) był dyrektorem Muzeum Techniki, o którym marzył, by stało się placówką o randze narodowej. Jego inicjatywa sprawiła, że muzeum otoczyło opieką historyczne obiekty na terenach Zagłębia Staropolskiego w: Chlewiskach, Nowej Słupi i Sielpi oraz w Gdańsku-Oliwie (Kuźnia Wodna) i w Warszawie (nieistniejąca już fabryka Norblina). Obiekty te z czasem stały się oddziałami zamiejscowymi muzeum: Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi, Kuźnia Wodna w Oliwie oraz Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi. Z inicjatywy i dzięki staraniom inżyniera Jasiuka stołeczna placówka znacznie powiększyła stan zbiorów muzealnych oraz zestawiła i uzupełniła kilka unikatowych kolekcji zabytkowych urządzeń technicznych.

Oprac. Bronisław Hynowski

Czytaj więcej: https://www.sigma-not.pl/zeszyt-7408-przeglad-techniczny-2024-2.html

Inż. Jerzy Jasiuk