Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Inżynier – zawód deficytowy

Inżynieria pełni kluczową rolę w rozwoju gospodarczym kraju, a także poprawie jakości życia obywateli. Rozwój ekonomiczny nie może istnieć bez inżynierii, jest ona naturalnym wsparciem dla wielu dziedzin gospodarki. Świat obecnie, w dużym stopniu funkcjonuje w oparciu o zaawansowane technologie, dlatego tak ważna jest rola inżyniera w funkcjonowaniu każdego państwa.

Bez wątpienia inżynier to zawód, który zarówno dziś, jak i w przyszłości będzie niezwykle istotny. Warto zauważyć, że jest to także zawód deficytowy. Nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, brakuje osób z wykształceniem inżynierskim. W związku z rozwojem nowoczesnych technologii, automatyzacją, cyfryzacją, które postępują w ekstremalnie szybkim tempie, wyzwaniem, które stoi przed wieloma branżami jest zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry. Zapotrzebowanie na rynku pracy na inżynierów zatem wciąż rośnie. Są oni jednymi z najbardziej pożądanych specjalistów na rynku pracy.

Z raportu „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań” z maja br. wynika, że kompetencje techniczne są jednymi z 10 kompetencji przyszłości zidentyfikowanych jako najbardziej pożądane. Na ich deficyt zwracają uwagę przedstawiciele wielu różnych branż. W edycji tego samego raportu z listopada 2021 r. wskazywaliśmy, że zdaniem 18% firm kompetencje techniczne i inżynierskie były najtrudniejsze do pozyskania i znalazły się w czołówce kompetencji, których pracodawcy będą najczęściej poszukiwać w ciągu najbliższych 2 lat.

Z kolei raport „Rynek pracy inżynierów w polskim przemyśle. Raport 2021 i prognoza 2022″ Bergman Engineering pokazuje, że w ubiegłym roku najczęściej rekrutowano inżynierów projektu, jakości/rozwoju dostawców, sprzedaży, utrzymania ruchu, automatyków i programistów PLC, a także inżynierów produktu. Sama branża budowlana boryka się z deficytem ok. 60 tysięcy pracowników. Warto też zwrócić uwagę na deficyt programistów, specjalistów IT. Aktualnie w Polsce zapotrzebowanie na programistów utrzymuje się na poziomie 50 tys. wolnych stanowisk. W pozostałych krajach europejskich liczba wakatów sięga nawet 300 tys., a prognozy w perspektywie 6 lat mówią o wzroście do miliona. Dlatego tak ważny jest dostęp do edukacji i kształcenia polskich inżynierów, zainteresowanie młodych ludzi właśnie kierunkami technicznymi. 

Chcąc wspierać polskie innowacje, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako inspirator przedsiębiorczości, kładzie duży nacisk na rozwój technologii i inżynierii. Dajemy szansę firmom, które chcą uzyskać wsparcie dla swoich innowacyjnych projektów. Dzięki Funduszom Europejskim swoje kwalifikacje technologiczne mogą podnosić pracownicy branż takich jak: budownictwo, sektor chemiczny czy odzysku materiałowego surowców dzięki wsparciu w programie Kompetencje dla sektorów.

Finansowanie projektów proinnowacyjnych z Funduszy Europejskich czy norweskich w tym zakresie to nie wszystkie nasze działania. Wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju organizujemy konkurs Polski Produkt Przyszłości, którego historia sięga już 24 lat. Celem konkursu jest wyłonienie i wypromowanie opracowanych w Polsce innowacyjnych produktów i technologii, które mają potencjał, by zaistnieć nie tylko na rynku krajowym, ale również światowym. Misją konkursu PPP jest również uhonorowanie ludzi, którzy za tymi projektami stoją: przedsiębiorców, naukowców, badaczy oraz twórców innowacyjnych rozwiązań, pracujących indywidualnie, jak i w konsorcjach naukowo-biznesowych. Ludzi, dla których rozwój cywilizacyjny oparty na poszukiwaniu nowych rozwiązań jest prawdziwą pasją. I z doświadczenia wiemy, że znaczna część z tego grona to właśnie osoby z wykształceniem inżynierskim.

Dariusz Budrowski, Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości