Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Jan Matuszewski – Srebrny Inżynier 2021, kategoria: JAKOŚĆ

Działalność Wojskowej Akademii Technicznej w dziedzinie ochrony środowiska obejmuje zarówno proces kształcenia, jak i badania naukowe.

W ramach studiów na Wydziale Nowych Technologii i Chemii realizowane są przedmioty: monitoring środowiska, zagrożenia ekologiczne i ochrona przed skażeniami.Zdobyta wiedza daje inżynierom podstawy do rozwiązywania problemów technicznych w zakresie metrologii, materiałów dla odnawialnych źródeł energii, monitoringu środowiskai projektowania procesów technologicznych.

Uczelnia podejmuje różne działania w zakresie ochrony środowiska. Realizowała m.in. międzynarodowe projekty związane z monitoringiem środowiska i jakości wód w Morzu Bałtyckim pod względem wpływu zatopionej amunicji chemicznej na ludzi i środowisko przyrodnicze. Uczestniczyła w przedsięwzięciu zagospodarowania złomu elektronicznego w obiegu zamkniętym. W Akademii opracowano zminiaturyzowane czujniki do monitorowania płynów oceanicznych, gazów i linii wysokiego napięcia. W ramach programu „Rozwój niebieskiej optoelektroniki” powstały unikatowe technologie stosowane w ochronie środowiska.
W WAT zbudowano optoelektroniczne czujniki śladowych ilości gazów używane m.in. do wykrywania toksycznych zanieczyszczeń w powietrzu miejskim. Zespoły badawcze WAT opracowały superszybkie detektory podczerwieni wykorzystywane m.in. do wykrywania śladowych zanieczyszczeń w powietrzu oraz substancji niebezpiecznych w wodzie i na powierzchni ziemi. Na terenie WAT działa automatyczna stacja monitoringu jakości powietrza atmosferycznego

Jan Matuszewski - Srebrny Inżynier 2021, kategoria: JAKOŚĆ