Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Janusz Dyduch – Złoty Inżynier 2021, kategoria: KOMUNIKACJA

Rządy państw EU nakreśliły spójny pakiet wniosków ustawodawczych „FIT FOR 55” w zakresie celów redukcyjnych UE na 2030 r. Składa się on z 13 aktów legislacyjnych, które łącznie mają wesprzeć odchodzenie od paliw kopalnych z redukcją gazów cieplarnianych o 55% do 2030 r przy wsparciu ze środków UE. Szczególną uwagę przykłada się do efektywności energetycznej, gospodarki obiegów zamkniętych (circular economy), rewizji unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), rewizji dyrektyw ws. energii odnawialnej, infrastruktury paliw alternatywnych.

Z mojego doświadczenia, kluczowym i nadrzędnym działaniem klamrującym wszystkie 13 wniosków ustawodawczych w/w pakietu Fit for 55, powinno być dążenie do wysokoefektywnego wykorzystywania energii użytecznej, czyli „egzergii”. Niewątpliwie, takie spojrzenie na gospodarkę i środowisko, może przynieść ponadprzeciętne efekty biznesowe i środowiskowe w wielu sektorach poczynając od transportu, przemysłu, rolnictwa, energetyki i środowiska. Tylko gospodarka circular economy w stosunkowo krótkim czasie może pozwolić na szybkie i sprawne wdrożenie całego pakietu „Fit for 55”.    

Niezwykle efektywnym projektem może być polska multitechnologia ”C-GEN”, którą Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP otwierało pawilon Unii Europejskiej podczas Konferencji Klimatycznej COP24 w Katowicach. W ramach SITK RP rozwijamy unikalne  w skali światowej projekty, mamy kadry naukowe i potencjał organizacyjny i wiem, że Polska może być światowym liderem takiej transformacji. Zapraszamy do współpracy. Tyle – od strony zawodowej. Jestem żonaty, mam troje dzieci. Hobby to turystyka, literatura faktu, historia, filozofia.

Janusz Dyduch - Złoty Inżynier 2021, kategoria: KOMUNIKACJA