Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Janusz Onyszczuk – Złoty Inżynier 2021, kategoria: JAKOŚĆ

Ostatnie lata naznaczone pandemią Covid-19 pokazały, jak istotną funkcję pełni automatyzacja procesów, nie tylko dla budowania przewagi konkurencyjnej, ale wręcz utrzymania ich ciągłości. Pandemia bardzo mocno ograniczyła migrację siły roboczej i jej dostępność, a to z kolei spowodowało ogromne turbulencje w funkcjonowaniu procesów opartych na czynnościach manualnych. W tym czasie wiele firm, które doświadczyły takich problemów rozpoczęło poszukiwania rozwiązań zautomatyzowanych, znacząco ograniczających wpływ siły roboczej na jakość i wydajność procesów wytwórczych. Przedsiębiorstwa dostarczające takie rozwiązania zaczęły notować historyczne wzrosty liczby zamówień, a to wpłynęło na ich ceny i terminy realizacji. My, w firmie ASmet dostrzegliśmy olbrzymi potencjał w automatyzacji procesów znacznie wcześniej. Już ponad 20 lat temu zaczęliśmy automatyzować procesy pakowania z wykorzystaniem nowoczesnych linii pakowniczych. W kolejnych latach inwestowaliśmy w maszyny wielooperacyjne do produkcji elementów złącznych by podnieść wydajność i jakość produkcji, wdrożyliśmy też nowe systemy informatyczne klasy ERP i WMS, a w roku 2020 oddaliśmy do użytku nasz najnowszy projekt automatyczny magazyn. Projekt, który ze wszech miar był dla nas wyjątkowym ze względu na zakres wdrożenia (praktycznie wszystkie procesy magazynowe), wartość przedsięwzięcia i zastosowane technologie (rozwiązania shuttle). Dzięki automatyzacji procesów logistycznych w najtrudniejszych miesiącach pandemii byliśmy w stanie realizować zamówienia naszych klientów w bezpieczny sposób, gwarantując ciągłość dostaw i stabilność parametrów jakościowych, co w przypadku wielu klientów miało krytyczne znaczenie. Dane gromadzone podczas realizacji procesów automatycznych są dla nas cennym źródłem wiedzy o rezerwach ukrytych w systemie i tym samym stanowią bazę do planowania dalszych działań usprawniających.

Janusz Onyszczuk - Złoty Inżynier 2021, kategoria: JAKOŚĆ