Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Jubileusz SITPMB i „Materiałów Budowlanych”

26 listopada 2021 r. w unikatowych wnętrzach zabytkowego Warszawskiego Domu Technika NOT odbyła się uroczysta Gala Jubileuszowa z okazji 75-lecia działalności Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (SITPMB) oraz miesięcznika „Materiały Budowlane”. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

W skład Komitetu Honorowego Jubileuszu weszli przedstawiciele nauki, przemysłu i stowarzyszeń naukowo-technicznych pod przewodnictwem  prof. dr hab. inż. Wiesława Kurdowskiego, Redaktora Naczelnego czasopisma CEMENT WAPNO BETON.

Uczestników Gali witali wspólnie gospodarze wydarzenia: prezes SITPMB dr inż. arch. Adam Baryłka oraz Krystyna Wiśniewska, redaktor naczelna miesięcznika „Materiały Budowlane”, którzy podzielili tort Jubileuszowy (na zdjęciu obok przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego – Gali Genowefa Zapotoczna-Sytek).

Uroczystość zgromadziła ok. 100 osób, w tym przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju
i Technologii”, kadry naukowo-badawczej uczelni i instytutów badawczych, głównych urzędów centralnych i organizacji budowlanych oraz stowarzyszeń branżowych. Na galę przybyły również osoby reprezentujące producentów i dystrybutorów materiałów budowlanych.

Po przywitaniu gości Jubileuszu Adam Baryłka – prezes SITPMB w wystąpieniu okolicznościowym przypomniał początki Stowarzyszenia, jego historię, najważniejsze dokonania i kierunki obecnej działalności.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (SITPMB) jest społecznym, samorządnym zrzeszeniem inżynierów i techników wszystkich specjalności oraz innych osób fizycznych i prawnych, działających w dziedzinie wytwarzania, stosowania oraz rozpowszechniania materiałów i wyrobów budowlanych.

Protoplastą dzisiejszego SITPMB jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowalnych i Mineralnego powołane do życia 2-4.IX.1946 r. w Bydgoszczy. Od tego czasu Stowarzyszenie było świadkiem i uczestnikiem wielu zmian o historycznym znaczeniu dla gospodarki i budownictwa.

Adam Baryłka zwrócił się do uczestników Gali Jubileuszowej o powstanie i uczczenie minutą ciszy zmarłego 28 grudnia 2019 r. Prezesa SITPMB mgr inż. Jerzego Gumińskiego, oddanego całym sercem SITPMB i pełniącego funkcję prezesa tej organizacji nieprzerwanie przez 13 lat aż do śmierci.

Następnie głos zabierali i listy gratulacyjne złożyli przedstawiciele różnych jednostek organizacyjnych: administracji publicznej, organizacji i stowarzyszeń branżowych, wyższych uczelni i instytutów oraz producentów materiałów budowlanych. Jubileuszowa uroczystość była okazją do uhonorowania osób i firm szczególnie zasłużonych dla przemysłu materiałów budowlanych oraz polskiego budownictwa.

 Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości przyznany został dr. h.c. Markowi Małeckiemu. Wręczono najwyższe odznaczenia resortowe oraz diamentowe i srebrne odznaki FSN-T NOT i najwyższe odznaczenia SITPMB, a mianowicie Złote Odznaki Honorowe SITPMB z Brylantem. Otrzymało je 19 zasłużonych osób oraz 7 firm. Kolejnym punktem uroczystości był bardzo interesujący wykład prof. dr. hab. inż. Kazimierza Furtaka na temat współczesnych wyzwań nauki i techniki z uwzględnieniem roli budownictwa i oraz materiałów i wyrobów budowlanych. Część oficjalną uroczystości zakończył występ popularnego tenora, notabene inżyniera ceramika, dr. h.c. mult. Wiesława Ochmana z zespołem, który bawił publiczność popularnymi pieśniami operetkowymi i żartobliwymi anegdotami.

Na zakończenie gali wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na uroczysty lunch z tortem jubileuszowym.

Oprac. Jaz.