Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Kamil Edward Nawirski – Młody Inżynier 2021

Działania i standardy proekologiczne są bardzo ważne dla naszej przyszłości – dzięki dbałości o środowisko nasz dom będzie przyjazny dla nas, naszych dzieci i wnuków. Wszystkie działania chroniące zasoby naturalne są dobre same w sobie, jednak biznes potrzebuje już teraz wymiernych korzyści z podejmowanych działań.

Niezmiernie ważna jest edukacja społeczeństwa uświadamiająca, dlaczego warto wybierać usługi czy produkty firm odpowiedzialnych społecznie, działającej zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju ONZ.

Przedsiębiorstwa wdrażające gospodarkę obiegu zamkniętego i wymagające tego od swoich dostawców, oprócz dbania o planetę, powinny odnosić sukcesy biznesowe.

Gorąco zachęcam do angażowania zasobów organizacji do działań proedukacyjnych typu kampanie informacyjne, wolontariat pracowniczy, wspieranie inicjatyw studenckich i organizacji pozarządowych. Dzięki takim działaniom szeroko rozumiana ekologia będzie sprawą oczywistą zarówno dla dyrektorów wysokiego szczebla, jak i dla mniejszych firm, podwykonawców i konsumentów.

Może się wydawać, że dzisiejsi młodzi inżynierowie już to wiedzą. Z pewnością w wielu przypadkach tak jest. Jednak część osób po wejściu na rynek pracy, awansuje na stanowiska decyzyjne i wymaga się od nich wyników. W codziennych decyzjach młodych inżynierów może zabraknąć miejsca na zadbanie o środowiska. Edukacja i zaangażowanie społeczeństwa jest niezmiernie ważne, aby sprawy związane ze zrównoważonym rozwojem i dbaniem o środowisko był oczywiste.

Kamil Edward Nawirski - Młody Inżynier 2021