Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Kanadyjska wystawa

W drugiej połowie września (do początku października) eksponowano w Warszawskim Domu Technika bogato ilustrowaną wystawę pt. „Jubileusz Kopernika w 550 rocznicę urodzin”. Jak napisano we wstępie: Wystawa jest hołdem Polonii Kanadyjskiej dla Mikołaja Kopernika z okazji przypadającej w 2023 r. 550 rocznicy urodzin (19 lutego 1473) oraz 480. rocznicy jego śmierci. Pomysłodawcy i organizatorzy wystawy postanowili przybliżyć wiele podstawowych faktów biograficznych związanych z postacią światowej sławy polskiego astronoma i matematyka, który na podstawie badań i wyliczeń sformułował tezę głoszącą, że nasza planeta jest w ruchu.

Ilustracje i informacje na kolejnych planszach prowadzą zainteresowanych przez kolejne etapy Jego życia, od młodości w Toruniu (w latach 1473 do 1491) włącznie z wizytą w domu, w którym teraz mieści się Muzeum Kopernika. Dużo szczegółów dotyczy studiów w Krakowie, Rzymie i Padwie w latach 1491–1495. Po powrocie do kraju wybitny astronom osiadł na kilka lat (1503–1510) w Lidzbarku Warmińskim. Najdłużej (1510–1543) badania kontynuował we Fromborku, gdzie pozostawił wiele oryginalnych instrumentów astronomicznych. Jego dzieło o teorii heliocentrycznej pt. O obrotach sfer niebieskich, zostało wydane w Norymberdze w 1543 r.

 O uznaniu wielkiego dorobku polskiego astronoma Mikołaja Kopernika dla ludzkości świadczą w różnych krajach liczne: pomniki, rzeźby, tablice pamiątkowe, nazwy ulic i placów, banknoty i monety oraz znaczki z Jego wizerunkiem. Także wiele obiektów użyteczności publicznej nosi Jego imię, np. Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Wystawa Jubileusz Kopernika w 550. rocznicę urodzin została przygotowana przez Polsko-Kanadyjskie Stowarzyszenie Biznesmenów i Profesjonalistów w Windsorze.

(Tekst i zdjęcia B.H.)