Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Kandydaci do tytułu „Złoty Inżynier 2022”: Jarosław Kuba, Tomasz Stankiewicz, Antoni Wysocki

Jarosław Kuba

Inżynier bezpieczeństwa pożarowego – Wydział Inżynierii Pożarowej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej ukończył w 2010 r.

Od najmłodszych lat interesował się techniką i konstrukcją budowli, czego zwieńczeniem było ukończenie w 1995 r. Technikum Budowlanego przy ul. Młynarskiej w Warszawie. Jego pierwszym miejscem pracy była budowa pierwszej linii warszawskiego metra, gdzie pracował przy drążeniu tunelu jako górnik. Budowę w tamtym czasie prowadziła firma Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń z Lubina.

W 2002 r. kierując się nowymi zainteresowaniami i wyzwaniem związał się z Komendą Główną Policji, gdzie rozpoczął pracę dotyczącą bezpieczeństwa pożarowego. Tam też podjął naukę i ukończył studia broniąc pracę „Analiza zagrożenia bezpieczeństwa pożarowego na przykładzie wybranego zakładu pracy”; jako ciekawostka – tym zakładem pracy był znany w Polsce i za granicą producent maszyn dla przemysłu spożywczego  spółka METALBUD-NOWICKI z Rawy Mazowieckiej.

Obecnie w Komendzie Głównej Policji pracuje jako główny specjalista zajmując się nadzorem nad bezpieczeństwem pożarowym serwerowni Komendy Głównej Policji oraz tworzeniem i aktualizowaniem instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla wszystkich obiektów Komendy Głównej Policji, a także przeprowadzaniem przeglądów stanu bezpieczeństwa pożarowego w tych obiektach. Do jego zadań należy przegląd i konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego we wszystkich obiektach KGP oraz stanowiących zabezpieczenie pojazdów służbowych KGP i CBŚP.

Do zainteresowań pozazawodowych można zaliczyć jazdę rowerem, nowinki motoryzacyjne, pracę na działce oraz zamiłowanie do modelarstwa sprowokowanego przez 5-letniego syna Julka, którego pasjonują modele kolejowe – wspólnie budują modele stacji i budynków oraz układają zestawy torów, po których kursują wielowagonowe składy pociągów. hp

Tomasz Stankiewicz

Mgr inż. mechanik po Politechnice Warszawskiej, Wydział Mechanika Precyzyjna (obecnie Mechatronika), specjalność automatyka i metrologia. Oprócz tego absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku finanse i bankowość.

Przez pierwsze lata kariery zawodowej zajmował się zarządzaniem serwisem technicznym urządzeń biurowych. W 1997 r. zajął drugie miejsce w europejskim konkursie Top Quality Service w kategorii Best Service Management organizowanym przez centralę Toshiba Europe.

Potem przez kilkanaście lat pracował w działach finansowych Grupy Telekomunikacja Polska, ale nigdy nie rozstawał się z zagadnieniami technicznymi. Od kilku lat zajmuje się automatyką domową (m.in. systemy alarmowe i ich wykorzystanie w inteligentnym sterowaniu w budynkach). W trakcie tej działalności opracował innowacyjny sposób sterowania pracą systemu cyrkulacji ciepłej wody użytkowej – instalacji powszechnie stosowanej w budynkach. Podstawą pomysłu jest algorytm o roboczej nazwie TGM (Temperature Gradient Method – metoda gradientów temperaturowych). Rozwiązanie przynosi wymierne oszczędności energii, która jest zużywana na pracę systemu cyrkulacji. W 2017 r. wynalazek został opatentowany pod nazwą „Sposób sterowania pompą cyrkulacyjną w instalacji z cyrkulacją ciepłej wody użytkowej.” Pomysł został zaimplementowany w produkcie, który Tomasz Stankiewicz sam wytwarza i sprzedaje. To sterownik pompy cyrkulacyjnej ciepłej wody użytkowej INSEL CWU-01. Podstawowym elementem urządzenia jest mikrokontroler, w którym Tomasz Stankiewicz, również samodzielnie, oprogramował cały opatentowany algorytm oraz wszystkie potrzebne funkcje.

Zastosowany sposób sterowania pompą cyrkulacyjną może być elementem składowym bardziej rozbudowanych sterowników zarządzających pracą centralnego ogrzewania i wytwarzania ciepłej wody. hp

Antoni Wysocki

Inż. Antoni Wysocki jest absolwentem Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej w Poznaniu, wcześniej ukończył Technikum Rolnicze w Brzostowie. Od ukończenia studiów w 1984 r. związany jest z jedną firmą – z Rolniczym Kombinatem Spółdzielczym w Bądeczu (Wielkopolska). Najpierw – jako agronom, z czasem w roli członka Zarządu odpowiedzialnego za produkcję roślinną przyczynił się do dużego postępu biologicznego w produkcji polowej. Od 2020 r. zarządza tym największym gospodarstwem spółdzielczym w Polsce, jako – wybrany przez załogę – prezes Zarządu.

Inż. Antoni Wysocki jest następcą i czuje się wychowankiem Mieczysława Zaremby, który przez blisko 40 lat zarządzał firmą spółdzielczą w Bądeczu. 100-osobową załogę stanowią dobrze przygotowani pracownicy (20% z nich posiada wyższe wykształcenie), z których większość jest członkami Spółdzielni, a pozostali kandydują do członkostwa.  

Prezes Wysocki uważa, że po przejęciu funkcji prezesa (od października 2020 r.) nie musi przeprowadzać żadnej rewolucji, a jedynie potrzebna jest solidna kontynuacja. Obora uchodzi za jedną z najwydajniejszych w kraju z grona tych największych (powyżej 1000 krów objętych oceną użytkowości). W dobrze prowadzonej hodowli trzody chlewnej postawili w Zarządzie na zmianę rasy loszek na bardziej plenne duńskie. Dzięki temu przy mniejszej liczbie macior uzyskują podobną ilość tuczników (18 – 19 tys. tuczników rocznie).

Chcąc zapewnić dobrostan zwierząt obory KRSP Bądecz są ściołowe – płytkie, a pozyskiwany obornik wspiera produkcję pasz i zbóż. Większość pasz – poza koncentratami białkowymi – pochodzi z własnych pól. 

Inż. Antoni Wysocki szybko stał się cenionym fachowcem a kręgach agrobiznesu. Czytelnicy pisma AGRO uhonorowali go tytułem  „Agroprzedsiębiorcy 2020 r”. Posiadł też tytuły „ Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego” oraz „Zasłużony Pracownik Rolnictwa”, a Prezydent RP uhonorował go „Złotym Krzyżem Zasługi”. hp

Tomasz Stankiewicz mgr inż. mechanik