Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Kandydaci do tytułu „Złoty Inżynier 2022”: Mariusz Gajda, Arkadiusz Kanigowski

Mariusz Gajda

Absolwent Wydziału Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej z 1980. Tematem jego pracy magisterskiej był model matematyczny skutków katastrofy zapory wodnej we Włocławku.

Po studiach pracował w Instytucie Budownictwa Wodnego PAN oraz firmach projektowych i wykonawczych. W 1988 rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie projektowania i konsultingu w budownictwie wodnym, stosując innowacyjne w Polsce rozwiązania. Wykonał m.in. elektrownię wodną w Dolinie Pięciu Stawów oraz kilkadziesiąt małych elektrowni wodnych. Doradzał Enerdze SA i PGE Energia Odnawialna SA w zakresie energetyki wodnej.

W latach 1998–2000 był doradcą ministra ochrony środowiska, a w latach 2001–2002 dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Pełnił także funkcję przewodniczącego rady nadzorczej ZZW Niedzica – Sromowce SA. Od roku 2005 organizował powstanie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, którego został prezesem w okresie od 1 lipca 2006 do 19 grudnia 2007.

Od 19 listopada 2015 r. do 31 stycznia 2018 r. wiceminister środowiska, odpowiedzialny za gospodarkę wodną. Od 14 listopada 2017 r. do 14 stycznia 2018 r. –  pełnomocnik rządu do spraw organizacji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Od lipca 2018 r. w Energa OZE SA, gdzie zajmuje się ponad czterdziestoma elektrowniami wodnymi, w tym EW Włocławek i ESP Żydowo.

Członek Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko przy Generalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska.

Członek Rady Programowej OZE POWER.

Wiceprezes Towarzystwa Elektrowni Wodnych.

Członek Rady Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP.

hp

Arkadiusz Kanigowski

Młody elektronik po Technikum Elektronicznym nr 3 w Warszawie i licencjacie w Wyższej Szkole Menedżerskiej też w Warszawie, obecnie zastępca Głównego Mechanika i Energetyka w spółce FANEX w Radonicach koło Błonia.

Arkadiusz Kanigowski po ukończeniu technikum elektronicznego został zatrudniony w firmie Pro- Control na stanowisku „monter automatyki przemysłowej”. Pracując podwyższał swoje kwalifikacje m.in. w Wyższej Szkole Menedżersko-Informatycznej uzyskując wyższe wykształcenie na poziomie licencjatu, na kierunku informatyka.

Od 2008 r. spełnia się zawodowo w spółce FANEX – jednym z największych w Polsce producentów sosów spożywczych dodawanych do wielu potraw w restauracjach , barach szybkiej obsługi, a nawet stacjach paliw. Nadzoruje pracę 25 elektromechaników czuwających nad sprawnością całego parku maszynowego tej firmy. Zaczynał od stanowiska elektromechanik, następnie był brygadzistą działu remontowo-inwestycyjnego, a od 2013 r. pracuje na stanowisku Mechanik i Energetyk, jest zastępcą Krzysztofa Piotrowskiego Głównego Mechanika i Energetyka (wyróżnionego rok temu w Konkursie „Złoty Inżynier”). Tworzą tandem wspierany przez inż. mechanika Jana Olczaka (wiceprezesa spółki) i prezesa dr. inż. Romana Kubiczka (spożywcę po SGGW), który nie tylko naprawia maszyny stosowane w procesie produkcji, ale także je projektuje i konstruuje.

Arkadiuszowi Kanigowskiemu sprawia wiele satysfakcji fakt, że ok. 80% parku maszynowego firmy FANEX to produkty własnej konstrukcji, zmontowane w Radonicach, umożliwiające zatrudnienie ponad 200-osobowej załodze. Ciągły rozwój firmy, wypuszczanie na rynek kolejnych produktów stawia nowe wymagania i wymusza rozwój zawodowy pracowników, którzy muszą dbać także o spełnianie wysokich wymogów unijnych stawianych produktom żywnościowym.    

            hp    

Mariusz Gajda