Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Kandydaci do tytułu „Złoty Inżynier 2022”: Paweł Kapusta, Sławomir Jasiński, Krzysztof Ozdarski

Paweł Kapusta

Mgr Inż. Paweł Kapusta jest absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, kierunku Budownictwo oraz Politechniki Częstochowskiej, kierunku Budownictwo Ogólne. Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi. Wieloletni członek Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Specjalista w zakresie realizacji kontraktów w systemie zamówień publicznych oraz FIDIC. Jako dyrektor kontraktu z powodzeniem od wielu lat zarządza kontraktami infrastrukturalnymi, budownictwa ogólnego, czy branży energetycznej na terenie całej Polski, których wartość niejednokrotnie przekraczała 100 mln zł.

Mgr inż. Paweł Kapusta od 2008 r., czyli od początku swojej kariery zawodowej, związany jest z branżą budowlaną i uczestniczył w realizacjach zadań w całej Polsce. Nadzorował i prowadził prace, zaczynając od budownictwa mieszkaniowego, po czym z czasem realizował inwestycje o coraz większym stopniu złożoności i skomplikowania w budownictwie kolejowym i energetycznym.

Jako pracownik największych firm z branży budowalnej w Polsce, takich jak Budimex S.A. czy Mirbud S.A. miał możliwość realizacji pracy w doborowym zespole przy wielkich kontaktach budowlanych np.: budowa Siedziby PSE w Konstancinie pod Warszawą, budowa Łódzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości z częścią laboratoryjną ,,BioNanoPark” czy budowa hali Panattoni w Szczecinie o powierzchni przekraczającej 100 000 m2.

W dalszej karierze zawodowej, jako pracownik Przedsiębiorstwa EL-IN sp. z o.o., a następnie jako Członek Zarządu firmy, brał udział w projektach modernizacyjnych zarówno linii kolejowych, jak i stacji kolejowych w Polsce, m.in. stacji Skierniewice, modernizacji linii kolejowej na odcinku Żyrardów–Warszawa Zachodnia, budowa nowych przystanków na linii 14 i 16 w Łodzi. Podczas swojej długoletniej pracy wielokrotnie wprowadzał nowatorskie rozwiązania oraz technologie wchodzące świeżo na rynek budowlany w Polsce.

hp

Sławomir Jasiński

Dr inż. Sławomir Jasiński ukończył studia w 1988 r. na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej. W roku 2018 uzyskał tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie transport. Karierę naukową rozpoczął od pracy na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej, gdzie przepracował ponad 14 lat. W trakcie pracy na wydziale był laureatem wielu nagród rektorskich różnego stopnia. Brał czynny i istotny udział w opracowaniu kolejowych systemów zdalnego sterowania, sterownika zależnościowego i wielu innych systemów kolejowych, w tym systemu ILTOR-2 opracowanego dla firmy SIEMENS, czy systemu zdalnego sterowani WSKR-ZS wdrażanego dla ZWUS. Przez 20 lat kierował polskim oddziałem Niemieckiej firmy Kontron AG (światowego lidera w produkcji komputerów przemysłowych).

Zainteresowania zawodowe dr inż. S. Jasińskiego dotyczą zawansowanych technologii elektronicznych w tym ich projektowania, produkcji i oprogramowania. Od 2015 r. jest współwłaścicielem i prezesem grupy firm Rai‑Mil, która jest producentem i dostawcą komputerów przemysłowych dla kolejnictwa z szerokimi kontaktami zagranicznymi. Współpracuje z wieloma uczelniami, rozwijając też własne możliwości projektowo produkcyjne. W ostatnim czasie brał udział w opracowaniu komponentów dla systemu ETCS w tym eurobalis i koderów LEU, jak również urządzeń typu BTM do użytku w pojazdach. Zajmuje się rozwojem technologii pojazdowych, uczestniczył w realizacji projektu współfinansowanego z NCBiR pn. System automatycznego prowadzenia pojazdów szynowych klasy CBTC, wykorzystujący unikalne połączenie dwukierunkowej bezprzewodowej transmisji danych oraz komponentów interoperacyjnego systemu kolejowego ETCS, zwiększający poziom wydajności i bezpieczeństwa w aglomeracyjnym transporcie szynowym. Innym obszarem  zainteresowań dr inż. Jasińskiego jest standaryzacja dlatego brał  czynny udział w projekcie również współfinansowanym przez NCBiR oraz PKP PLK  BRIK – POIR.04.01.01-00-0005/17 Standaryzacja wybranych interfejsów komputerowych urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym (srk).

mj

Krzysztof Ozdarski

Mgr inż. Krzysztof Ozdarski ukończył Akademię Rolniczo-Techniczną w Olsztynie w roku 1994, na kierunku Technologia Żywności i Żywienia.

Związany zawodowo z browarnictwem. Pracował m. in. w Browarach Warszawskich i Browarze Gdańskim. Od 2004 r. związany z mocno rozwijającym się browarnictwem rzemieślniczym. Odpowiedzialny za stworzenie pionu piwowarskiego w restauracjach Bierhalle. Podczas pracy w tej sieci odpowiadał za jakość i ilość produkowanego piwa. Zdobywca wielu medali podczas konkursów piw m.in. na krasnostawskich „Chmielakach”.

Od roku 2014 prowadzi własną firmę pod nazwą „Twój Mały Browar Krzysztof Ozdarski” zajmującą się wparciem inwestorów chcących wybudować swój własny browar. Firma Krzysztofa Ozdarskiego dostarcza przemyślane linie technologiczne, receptury i surowce. Pomaga w załatwieniu spraw administracyjnych oraz zajmuje się szkoleniem przyszłych piwowarów. Dużo pracy wkłada w należyte przygotowanie linii technologicznej, utrzymanie czystości, receptury, zamówienie wysokiej jakości surowców, dzięki czemu jest nagradzany w licznych konkursach piwowarskich.

Krzysztof Ozdarski wyposażył znane browary rzemieślnicze i restauracyjne, m.in.: Browar Pinta, Browar Błonie, Browar Lubicz w Krakowie, Browar w Starym Sączu, Browar Popiel w Kurozwękach, Browar Pod Zamkiem w Szczecinie, Browar w Jarosławcu. Ostatnio realizował zamówienie dla browaru w Król Plaza, zlokalizowany w Hotelu Król Plaza & Spa w miejscowości Jarosławiec (województwo zachodnio-pomorskie).  Hotel przyjął pierwszych gości na przełomie czerwca i lipca 2022 r.

Podczas Konsumenckiego Konkursu Piw w trakcie Chmielaków 2022 uwarzone przeze niego piwa otrzymały wyróżnienia i medale. Piwo Pils zajęło pierwsze miejsce i otrzymało złoty medal w kategorii piw jasnych w stylu Pils o ekstrakcie 11-12,9 stopnia Blg, a piwo Marcowe zdobyło trzecie miejsce i brązowy medal w kategorii piw jasnych w stylu Marcowe o ekstrakcie 13-16 stopnia Blg. 

hp

Mgr Inż. Paweł Kapusta