Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Kandydaci do tytułu „Złoty Inżynier 2022”: Zbigniew Fałek, Piotr Zatoń, Stefan Życzkowskineodymowy

Zbigniew Fałek

Mgr inż. Zbigniew Fałek jest mechanikiem o specjalności spawalnictwo po Politechnice Wrocławskiej (1979 r.) Ukończył także Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Opolu (1986 r.) – co wykorzystał szkoląc spawalników na kursach i w Technikum dla Pracujących. Projektant spawanych ustrojów nośnych (dźwignie) oraz konstruktor całych linii technologicznych składających się z maszyn przeznaczonych do automatyzacji procesów obróbki cieplnej. Projekty i realizacje inż. Fałka – znajdują zastosowanie m.in. w rolnictwie i gospodarce żywnościowej oraz ochronie środowiska. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w Jelczańskich Zakładach Samochodowych projektując linie technologiczne do produkcji autobusów typu Berliet PR 110.

Jest autorem wielu projektów zastosowanych w Polsce oraz w Szwecji czy w USA.

W szwedzkim koncernie SANDVIK funkcjonuje jego linia do ciągłej obróbki cieplnej rur wysokostopowych stosowanych w energetyce jądrowej, a w USA zaprojektował piec ciśnieniowo-próżniowy o ładowności 3 Mg.  

W 2019 r., we współpracy z Katedrą Obróbki Plastycznej, Spawalnictwa i Metrologii Politechniki Wrocławskiej, zrealizował projekt pierwszej w Polsce suszarni dedykowanej leczniczym konopiom włóknistym i ziołom. W Ogólnopolskim Konkursie SIMP projekt ten zwyciężył jako „Najlepsze Osiągnięcie Techniczne 2020 r.”w kategorii „Osiągnięcie wdrożone w rolnictwie, gospodarce żywnościowej i ochronie środowiska”.

Obecnie mgr inż. Fałek rozpoczął prace studyjne i projektowe suszarni dużej wydajności przeznaczonej do suszenia komunalnych odpadów poutylizacyjnych.

Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielił  się – jako nieetatowy nauczyciel przedmiotów technicznych – z  uczniami Technikum dla Pracujących oraz jako wykładowca na kursach spawalnictwa w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego.

Wielokrotnie brał udział w konferencjach i sympozjach naukowo-technicznych, jest członkiem ZG Sekcji Spawalniczej SIMP.

Piotr Zatoń

Młody magister inżynier metalurg, materiałoznawca po Politechnice Częstochowskiej, menedżer w branży odlewniczej. Jest zastępcą dyrektora ds. gospodarki materiałowej i zaplecza technicznego oraz prokurentem w Odlewni Żeliwa WULKAN SA w Częstochowie oraz pełni funkcję prezesa w dwóch spółkach zależnych: Lawa Sp. z o.o. oraz Fenix Machines Sp. z o.o.

Najnowszy produkt tej ostatniej firmy, którego głównym twórcą jest mgr inż. Janusz Zatoń (ojciec Piotra) – obrabiarka ZK-1 – została uhonorowana „Złotym Medalem MTP Innowacje – Technologie – Maszyny”, a uczestnicy tych targów uznali ją za najciekawszy produkt z grona medalistów. Wygrała – mając zdecydowaną przewagę nad konkurencją – w konkursie konsumenckim.

Obecnie Piotr Zatoń, oczywiście przy wydatnej pomocy swojego ojca Janusza Zatonia (Żłoty Inżynier „PT 2000”), uruchamia w firmie Fenix produkcję obrabiarek ZK-1 (montowane jest 5 sztuk), które pozwolą na usprawnienie pracy polskich odlewni i poprawę jakości ich wyrobów. 

Mgr inż. Piotr Zatoń ukończył w 2012 r. (poziom inżynierski) Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej. Praca dyplomowa wiązała się wyprodukowaniem skomplikowanego odlewu do sprężarki. Na tej samej uczelni, w 2 lata później – kończąc studia MBI – został magistrem z zakresu zarządzania.

Praca magisterska też wiązała się z Odlewnią Żeliwa WULKAN SA.

Do pracy w tej firmie, jako syn głównego właściciela, był przygotowywany od najmłodszych lat. W czasie wakacji szkolnych pracował fizycznie przy produkcji odlewów. Od 2010 r., będąc jeszcze studentem, był już etatowym pracownikiem Odlewni Żeliwa WULKAN SA. Miał powierzane odpowiedzialne zadania związane z zarządzaniem przy modernizacji firmy i usprawnianiu produkcji. 

Ważne wyzwanie spotkało go przy modernizacji części fabryki związanej z przygotowaniem mas odlewniczych. Obecnie przygotowuje halę do zautomatyzowanej obróbki odlewów, przy wykorzystaniu kilku „medalistek” – obrabiatek ZK-1.

Stefan Życzkowski

Stefan Życzkowski założyciel, współwłaściciel, wieloletni prezes ASTOR, obecnie pełni funkcję przewodniczącego rady strategicznej spółki ASTOR. Przewodniczył Radzie Uczelni Politechniki Krakowskiej pierwszej kadencji w latach 2019–2020. Jest członkiem Rady Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości oraz Komitetu Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk. Od października 2020 r. działa jako Przewodniczący Rady Nadzorczej w Związku Pracodawców Forum Automatyki i Robotyki Polskiej.

Jest autorem kilku ważnych dla przedsiębiorców wskaźników np. wskaźnika określającego uogólniony stopień zmodernizowania i unowocześnienia firmy produkcyjnej „Indeks Technologiczny ASTOR” (ITA) oraz wydawnictw książkowych, w tym: „Finanse 4.0.
Jak inwestować i wygrywać w rewolucji przemysłowej”.

Firma ASTOR, którą zarządza Stefan Życzkowski jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień. Założył ją wraz z bratem Karolem w 1987 r. i kieruje nią nieprzerwanie od 1991 r. będąc architektem jej sukcesów rynkowych.

 Jego specjalnością wyuczoną jest sterowanie i projektowanie obrabiarek i robotów. Już w czasie studiów pracując w firmie komputerowej poznał praktycznie zagadnienia związane z budową i oprogramowaniem komputerów. Podwyższając kwalifikacje odbył praktykę w dziale części zamiennych szwajcarskiego producenta silników Sulzer. 

Od 1981 r. zajmował się programowaniem i tworzeniem interfejsów i gier komputerowych, z których wybrane sprzedał na rynku. Wieloletni członek Business Centre Club po godzinach jest aktywny sportowo – jeździ na nartach, gra w koszykówkę i piłkę nożną, pływa kajakiem. Pasjonują go samochody, jest wytrawnym specjalistą od układania różnych odmian kostki Rubika.

Wierzy, że ludzie są największym kapitałem. W każdym podejmowanym przez siebie działaniu kieruje się zasadami współdziałania i budowania długotrwałych relacji opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu do ludzi, co wpływa na dobre funkcjonowanie firmy.

hp

Mgr inż. Zbigniew Fałek