Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Kandydaci do tytułu „Złoty Inżynier 2022”

Beata Wittmann

Menedżer branży gazowniczej związana z Grupą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Posiada dyplomy: Dyrektor Górniczy I stopnia oraz Generalny Dyrektor Górniczy III stopnia. Od czerwca 2022 r jest prezesem Zarządu Gas Storage Poland sp. z o. o., firmy zajmującej się m.in. budową podziemnych magazynów gazu i ich administrowaniem.

Beata Wittmann zanim awansowała na to prestiżowe stanowisko przez ponad 20 lat zdobywała doświadczenie w kilku firmach związanych z energetyką i gazownictwem. Przez 10 lat była kierownikiem Działu Rynku Gazu w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie SA, krótko pracowała też w Stołecznym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej oraz prowadziła własną firmę Kraft Energy Beata Wittmann. Przez 4 lata była dyrektorem Biura Paliw Płynnych i Gazu Towarowej Giełdy Energii, a wcześniej przewodniczyła Radzie Nadzorczej Spółki InfoEnergine.

Od 2018 r. Beata Wittmann pełniła funkcję członka Zarządu Gas Storage Poland Sp z o. o., by od czerwca 2022 r. objąć funkcję Prezesa Zarządu tej Spółki.

Od 2015 r, jest członkiem Izby Gospodarczej Gazownictwa i aktywnie uczestniczy w realizacji misji Izby. Była m.in. inicjatorką wielu innowacyjnych projektów dotyczących magazynowania gazu i nadzoruje ich wdrażanie.

Dzięki jej zaangażowaniu i inicjatywom Gas Storage Poland jest spółką nowoczesną, sprawnie wykonującą zadania operatora systemu magazynowania, a także realizującą innowacyjne projekty zmierzające do niezawodnego i efektywnego funkcjonowania systemów gazowych oraz skoordynowania ich rozwoju.

Spółka, którą zarządza Pani Beata Wittmann jest ważnym elementem systemu magazynowania Gazu ziemnego w Polsce i z sukcesem wpisuje się w model, który jest traktowany jako wzorcowy w Unii Europejskiej.

W 2022 r. Beata Wittmann została wyróżniona Srebrną Odznaką Honorową Izby Gospodarczej Gazownictwa.

hp

Jan Bliszczuk

Prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk od lat związany jest z Politechniką Wrocławską, z Wydziałem Budownictwa Lądowego i Wodnego, na którym ukończył studia w roku 1972. Dorobek Profesora jest bardzo obszerny na każdym polu jego inżynierskiej działalności i zainteresowań. Największe osiągnięcia naukowe, nagradzane i opisywane zostały przez prestiżowe gremia światowe i europejskie, a dokumentują je książki i publikacje oraz nagrody i odznaczenia, które otrzymał.

Z działalnością naukową i dydaktyczną prof. Bliszczuka szły w parze osiągnięcia inżynierskie. Prowadził nadzory naukowe wielu dużych przepraw w Polsce, takich jak: most przez Odrę w Rogowie Opolskim (A4), most autostradowy przez Wisłę pod Toruniem, most Siekierkowski w Warszawie, most w ciągu północnej obwodnicy Opola, most III Tysiąclecia im. Jana Pawła II w Gdańsku, most Solidarności przez Wisłę w Płocku, most im. Jana Pawła II przez Wisłę w Puławach, most przez Wełtawę w Czechach.

Chcąc realizować własne pomysły projektowe, współzałożył Zespól Badawczo-Projektowy Mosty-Wrocław s.c. Dokonania projektowe firmy są bardzo obszerne, m.in. szerokie zastosowanie i spopularyzowanie konstrukcji cięgnowych kładek i mostów podwieszonych oraz zastosowanie kabli swobodnych do wzmacniania konstrukcji.

Ukoronowaniem działalności Jana Biliszczuka, jako inżyniera, jest niewątpliwie most Rędziński we Wrocławiu. Od kilkunastu lat propaguje na forum krajowym i światowym polską myśli inżynieryjną, tak dynamicznie rozwijającą się w ostatnich 30 latach. Zasługą prof. Bliszczuka jest rozpropagowanie nazwisk, osiągnięć i działalności wielu polskich inżynierów.

Prof. Jan Bliszczuk jest Honorowym Obywatelem Wrocławia i prekursorem Seminarium Naukowo- Technicznego Wrocławskie Dni Mostowe. Od ponad 20 lat, Wrocławskie Dni Mostowe gromadzą we Wrocławiu studentów, uczestników z innych ośrodków naukowych, projektantów i przedstawicieli firm wykonawczych z zakresu mostownictwa.

mj

Roman Węglicki

Mgr inż. Roman Węglicki jest absolwentem Wydziału Zarządzania Politechniki Gdańskiej, oraz Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie.

Posiada doświadczenie i uprawnienia geodezyjne. Roman Węglicki jest specjalistą, realizującym projekty infrastrukturalne (drogowe dla GDDKIA oraz Kolejowe PKP) w formule Projektuj i Buduj (tzw. Żółta Książka) jak i Buduj (tzw. Czerwona Książka). Jako koordynator prac geodezyjnych realizował jedne z największych kontraktów infrastrukturalnych w budownictwie kolejowym i drogowym w Polsce. Realizacje drogowe dla GDDKIA: obwodnica M. Gdańska budowana na Żuławach, Autostrada A1 Gdańsk- Toruń, Toruń -Kowal, S6 Lębork Gdynia, S5 Gniezno Bydgoszcz – odcinki 7, 5, 4 i wiele innych. Realizacje kolejowe – Otwock-Dęblin, CMK Grodzisk Zawiercie, Lk9 Gdynia Warszawa, Stacja Gdynia, stacja Radom, LK226 – stacja Gdańsk Olszynka, Pomorska Kolej Metropolitalna). Realizacje w Szwecji: Wielki Zderzacz Hadronów.

Od 2007 roku, budował od podstaw i dalej buduje jedną z największych firm geodezyjnych w Polsce – Geopartner, która w roku 2022 zatrudnia ponad 140 inżynierów geodezji, pracujących w całej Polsce, a także w Szwecji, Danii i Anglii. Jest autorem Elektronicznego Dziennika Zleceń prac geodezyjnych i laboratorium. Wdrożył narzędzie które w roku 2022 obsługuje 3,5 tys. inżynierów, na ponad 80 dużych kontraktach kolejowych i drogowych, oraz portal do obsługi laboratorium GDDKiA w Bydgoszczy. Podczas realizacji dużych kontraktów wielokrotnie wprowadzał w życie innowacyjne rozwiązania inżynierskie oraz nowatorskie technologie: zarządzania zleceniami geodezyjnymi, analizy i pozyskiwania danych pomiarowych wraz z udostępnianiem tych danych dla uczestników procesu inwestycyjnego.

Roman Węglicki udziela się także w szkolnictwie wyższym jako aktywny członek Konwentu Wydziału Geoinżynierii UWM w Olsztynie oraz Wydziału Geodezji Politechniki Gdańskiej

mj

Teofil Jesionowski

Prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski ukończył w 1995 r. studia na kierunku technologia chemiczna na Politechnice Poznańskiej. W 1999 r. obronił pracę doktorską pod kierunkiem prof. Andrzeja Krysztafkiewicza. W 2008 r. habilitował się, a w 2013 r. uzyskał tytuł profesora nauk chemicznych.

Zatrudniony jako profesor zwyczajny Instytutu Technologii i Inżynierii Chemicznej Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej, W 2016 r. został prorektorem ds. edukacji ustawicznej kadencji 2016–2020 na Politechnice Poznańskiej, a następnie wybrany na rektora tej uczelni na kadencję 2020–2024… W 2020 r. został członkiem korespondentem PAN. Był również członkiem ministerialnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Programu Wspierania Infrastruktury Badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej oraz przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Włókiennictwa.

Prof. Jesionowski jest Przewodniczącym Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Członkiem Zarządu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. W 2017 r. został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi].

Jest członkiem rad redakcyjnych międzynarodowych czasopism naukowych. Obecnie pełni funkcję redaktora naczelnego sekcji Molecules Journal (MDPI), a także Materials (MDPI) oraz zastępcy redaktora naczelnego Scientific Reports (Nature Publishing Group). Jego zainteresowania badawcze obejmują syntezę, charakterystykę i zastosowania zaawansowanych materiałów funkcjonalnych, wypełniaczy funkcjonalnych i kompozytów polimerowych, aktywatory związków gumowych, dodatki i wypełniacze przyjazne środowisku; biomineralizację – syntezy inspirowane i ekstremalną biomimetykę, biokompozyty i biomateriały, usuwanie zanieczyszczeń ze ścieków metodami adsorpcji, fotokatalizy lub strącania, kompozyty pigmentowe, immobilizację enzymów, chemię koloidów i modyfikację powierzchni, systemy hybrydowe, biopolimery i biosensory.koloidów i modyfikacja powierzchni; sensory i biosensory.

mj

Janusz Wojciech Sikora

Prof. dr hab. inż. Janusz W. Sikora tytuł zawodowy uzyskał na Politechnice Lubelskiej w 1990 r. Doktorat obronił w 1995 r. w Politechnice Wrocławskiej, a w 2000 r. otrzymał stopień dr. hab. w Politechnice Poznańskiej. Jego specjalnością jest przetwórstwo i obróbka tworzyw polimerowych. Tytuł profesora nauk technicznych został mu nadany w 2009 r. z rąk Prezydenta RP L. Kaczyńskiego.

Od początku pracy zawodowej związany z Politechniką Lubelską, a od 2006 roku także z Państwową Akademią Nauk Stosowanych w Chełmie.

Prof. J. Sikora wykazuje się ponad 230 publikacjami, w tym 56 z tzw. listy filadelfijskiej i 10 monografiami (indeks Hirsha 11), oraz ponad 100 wynalazkami krajowymi i zagranicznymi. Laureat prestiżowych nagród na największych międzynarodowych wystawach i targach wynalazków np. 8 złotych, 7 srebrnych medali, nagrody specjalne. Kierownik kilku projektów, w tym w ramach UE: FP7 (Co-ExIn) i Horyzont 2020 (NEWEX), konstruktor i projektant wielu stanowisk laboratoryjnych. Współpracuje z przemysłem wykonując np. usługę coachingu innowacji, z jego wiedzy inżynierskiej czerpią firmy z regionu np. DD Pack, SP Farmochem, PPH Parys, ZO CELMAR oraz z terenu całej Polski np. Stella Pack, Izoblok, Jedliński. Ukoronowaniem jego osiągnięć, jest stworzenie od podstaw innowacyjnego na skalę światową prototypu wytłaczarki nowej generacji, mającej zmienne w czasie wytłaczania elementy konstrukcyjne i obrotowy cylinder, co przekłada się na wzrost jakości wytłoczyny i poprawę efektywności działania. Za osiągnięcia wynalazcze odznaczony honorową odznaką „Za Zasługi dla Wynalazczości” przyznawaną przez Premiera RP.

Jest członkiem międzynarodowych i krajowych stowarzyszeń naukowo-technicznych np. The Polymer Processing Society, SIMP, SPWiR oraz Przewodniczącym o./lubelskiego Towarzystwa Przetwórców Tworzyw Polimerowych SIMP.

Wykonał kilkaset opinii i ekspertyz na rzecz PARP, NCBiR, NCN, NAWA, BGK, IPPT PAN, UM Woj. Lubelskiego projektów POIG i POIR.

Jaz.

Beata Wittmann