Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Kandydaci do tytułu „Złoty Inżynier 2023”: Grzegorz Kędzierski, Anna Zielińska, Dariusz Raczkowski

Grzegorz Kędzierski

Mgr inż. Grzegorz Kędzierski jest absolwentem Politechniki Lubelskiej, Politechniki Warszawskiej oraz Technikum Budowlanego w Miedzyrzecu Podlaskim. Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności kolejowej w zakresie linie, węzły i stacje kolejowe oraz urządzenia SRK, a także w specjalności mostowej. Wieloletni członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Jako kierownik budowy z powodzeniem zarządza od wielu lat różnymi kontraktami infrastrukturalnymi w budownictwie kolejowym w Polsce.

Mgr inż. Grzegorz Kędzierski od 1999 r., czyli od początku kariery zawodowej, związany jest z budownictwem infrastruktury kolejowej i mostowej na terenie Polski. Jako pracownik, PKP PLK S.A. przez 7 lat zarządzał infrastrukturą kolejową na terenie węzła Łukowskiego.

Od 2013 r. współwłaściciel Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych DIAG-MOST Sp. z o.o pełniący funkcję Prezesa Zarządu. Brał udział w największych projektach modernizacyjnych linii i stacji kolejowych w Polsce, m.in. stacja: Grodzisk Mazowiecki, Tarnów, Biała Podlaska, Małaszewicze, Terespol; LK 7 Nałęczów – Lublin, LK8 Warszawa Okęcie – Czachówek, E59 Poznań- Rokietnica. Obecnie spółka zatrudnia 120 osób.

W 2022 r. założył Centralne Laboratorium Drogowo Kolejowe Sp.z o.o. zajmujące się badaniami geotechnicznymi, betonu oraz prowadzące prace badawcze w zakresie materiałów do budowy infrastruktury kolejowej gdzie jest Prezesem Zarządu.

Podczas realizacji kontraktów w branży kolejowej i mostowej wielokrotnie wprowadzał w życie innowacyjne rozwiązania inżynierskie oraz nowatorskie technologie realizacji robót budowlanych. Przez swoją pracę zawodową stale przyczynia się do zwiększenia komfortu podróży koleją m.in. przez eliminację barier dla osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się. Modernizacje, które realizuje przyczyniają się do skrócenia czasu podróży, zwiększają bezpieczeństwo, a także poprawiają jakość środowiska.

hp

Anna Zielińska

Dr inż. Anna Zielińska swoją przygodę naukową z techniką rozpoczęła i aktywnie ją kontynuuje w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jest absolwentką Wydziału Energetyki i Paliw AGH gdzie uzyskała tytuł magistra inżyniera z technologii chemicznej. W 2022 r. obroniła pracę doktorską w dziedzinie nauk inżynieryjno- technicznych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH.

W swojej dysertacji doktorskiej poruszyła najbardziej aktualne zagadnienia z branży elektryfikacji transportu. Cel jaki sobie postawiła to wykorzystania elementów technologii blockchain do rozwoju rynku stacji ładowania dla pojazdów elektrycznych.

Tematyka elektromobilności, elektryfikacji transportu i wykorzystania nowatorskich rozwiązań technologicznych oraz możliwości technologii blockchain, towarzyszą jej od początku studiów doktoranckich (od 2016 r.).W ich trakcie dr inż. Anna Zielińska opublikowała 11 artykułów naukowych, w których – w większości z nich – poruszała tematykę elektromobilności, magazynowania energii elektrycznej, nowoczesnych technologii, ekonomii i odnawialnych źródeł energii. Swoje osiągnięcia badawcze prezentowała również na sympozjach i konferencjach międzynarodowych oraz krajowych.

W trakcie studiów doktoranckich podjęła pracę badawczą oraz dydaktyczną. Koncentrowała się glównie nad zagadnieniami związanymi z blockchain i elektromobilnością. Obecnie prowadzi zajęcia dydaktyczne i działalność naukową na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Podczas studiów jak i obecnie aktywnie uczestniczy w życiu uczelni poprzez udział m.in w Piknikach Naukowych i Nocy Naukowców. Zaangażowana w tematykę OZE i ekologię, od 2020 r. aktywnie wspiera działania Carbon Footprint Foundation. Od 2012 r. aktywna zawodowo i związana z firmą będącą liderem rynku w rozwiązaniach w dziedzinie fotowoltaiki, magazynów energii i nowoczesnych technologii.

mb

Dariusz Raczkowski

Dr inż. Dariusz Raczkowski urodził się w 1946 r. Maturę zdał w 1964 r. w liceum im. T. Czackiego w Warszawie. Podczas studiów na Wydz. Mechanicznym WAT wstąpił w 1969 r. do SIMP. Wiele lat był sekretarzem i przewodniczącym koła. Za jego kadencji to koło było największym kołem wojskowym SIMP w WP. Za osiągnięcia techniczne koło otrzymało trzykrotnie puchar Głównego Inspektora Techniki WP. Studia ukończył w 1971 r. z tytułem mgr inż., a pracę doktorską obronił w 1980 r. Od tego roku był członkiem Zarządu Oddz. Warszawskiego SIMP i zajmował się rozpowszechnianiem prasy technicznej wśród członków SIMP oraz przewodniczył komisji odznaczeń w OW.

W l. 2010-18 był przewodniczącym Oddz. Warszawskiego SIMP. Za jego kadencji powstały nowe koła Juniorów i zwiększył się o 14% stan liczebny Oddziału. Był inicjatorem Warszawskich Dni Techniki organizowanych dla starszej młodzieży celem zachęcenia jej do studiowania nauk technicznych. W 2023 r. organizuje już XI edycję tych dni. Dotychczas w WDT wzięło udział ok. 9 tys. młodzieży. Od kilku lat jest koordynatorem organizacji Mazowieckich Dni Techniki (w: Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Warszawie), którym patronuje Marszałek Woj. Mazowieckiego.

Za swoją działalność stowarzyszeniową D. Raczkowski został wyróżniony przez Zarząd Główny SIMP Złotą odznaką Honorową SIMP, odznaką H. Mierzejewskiego, a Walny Zjazd SIMP nadał mu tytuł Członka Honorowego SIMP. Od kilku kadencji jest przewodniczącym Komisji Odznaczeń w SIMP oraz od 5 kadencji przewodniczącym Komisji Wyróżnień FSNT NOT. Posiada Złotą i Diamentową Odznakę Honorową NOT.

Za działalność społeczną został dwukrotnie wyróżniony przez Prezydenta m. st. Warszawy: w 1983 r. Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Warszawy”, a w 2018 r. Odznaką Honorową „Zasłużony dla Warszawy”. Marszałek Woj. Mazowieckiego w 2016 r. wyróżnił go Medalem „Pro Masovia”. Posiada: Złoty Krzyż Zasługi, Złoty Medal za Zasługi dla Obronności Kraju, Odznakę Honorową „Za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej” oraz Złoty Medal Warszawskich Dni Techniki.

bh

Grzegorz Kędzierski
Mgr inż. Grzegorz Kędzierski