Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Kandydaci do tytułu Złoty Inżynier 2023: Leszek Kiełtyka, Daria Kepsu, Małgorzata Dulewicz

Leszek Kiełtyka

Prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka

Prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka – absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH w Krakowie, w zakresie elektrotechniki hutniczej – energoelektroniki. W l. 1977–78 pracował w Żywieckiej Fabryce Śrub. Od 1978 r. pracuje w Politechnice Częstochowskiej. Rozprawę doktorską obronił w 1984 r. w  Politechnice Łódzkiej. W 1989 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w Lipsku. W 2004 r. otrzymał tytuł profesora w dziedzinieekonomii, a w 2005 r. został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego w Politechnice Częstochowskiej.

Był kierownikiem wielu projektów badawczych finansowanych przez KBN, oraz MNiSW.

Jest autorem i współautorem 325 opracowań naukowych. Autor i współautor patentów

Jest ekspertem i rzeczoznawcą: Izby Rzeczoznawców Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – Stowarzyszenia Wyższej Użyteczności, Zakładu Ekspertyz Gospodarczych PETEX, Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa.

W latach 2009–2013 – wiceprezes Zarządu Głównego Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Warszawie oraz prezes Zarządu Oddziału TNOiK w Częstochowie. Pełnił funkcje: prezesa Zarządu Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości i Współpracy z Zagranicą Polska – Espania – Italia, wiceprzewodniczącego Głównej Rady Naukowej TNOiK w Warszawie, przewodniczącego Rady Gospodarczej Katowickiego Klubu Gospodarczego (filia w Częstochowie). Był członkiem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów; członkiem Komitetu Naukowego i Redakcyjnego międzynarodowego czasopisma Multimedia&Informatyka; członkiem Kolegium Redakcyjnego kwartalnika Współczesne Zarządzanie. Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Członek Centralnej Komisji ds. stopni i tytułów naukowych w l. 2016–2020. Od 2013 r. pełni funkcję prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Warszawie. Za działalność naukową, menedżerską i społeczną został odznaczony wieloma odznaczeniami i wyróżnieniami. mj

Daria Kepsu

Dr inż. Daria Kepsu ukończyła w 2013 r. studia na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej na kierunku Elektrotechnika, gdzie przedstawiła pracę związaną z problematyką optymalizacji wykorzystania napędu z silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi w szybkich kolejach pt.: „Wykorzystanie napędu z silnikami synchronicznymi o magnesach trwałych w kolejach dużych prędkości”.

W czasie studiów była członkinią koła naukowego, natomiast w latach 2011-2012 Samorządu Studenckiego wydziału EEIiA. W latach 2012–2013 w ramach wymiany studenckiej studiowała na Uniwersytecie Lappeenranta-Lahti University of Technology (LUT) w Finlandii.

Karierę zawodową rozpoczęła już w trakcie studiów w Politechnice Łódzkiej, podejmując w 2009 r. pracę asystenta technicznego wsparcie klienta w firmie Legrand Polska oraz od 2011 r. w charakterze projektanta sieci niskiego napięcia w firmie elektrycznej „EnWip”. W 2013 r. została zatrudniona jako pomoc naukowa na Universitecie w Lappeenrancie na stanowisku Junior Research w laboratorium Control and Digital Systems w LUT, gdzie równocześnie kontynuowała naukę (studia doktoranckie).

Nie tylko aktywnie współdziała z różnymi jednostkami naukowymi funkcjonującymi w LUT, ale też uczestniczy – w ramach kooperacji tejże fińskiej uczelni technicznej z wieloma międzynarodowymi firmami – w realizacji licznych projektów naukowo–badawczych.

W 2022 r. obroniła dysertację doktorską zatytułowaną: „Technology Analysis of Magnetically Supported Rotors Applied to a Centrifugal Compressor of a High-Temperature Heat Pump”. („Analiza technologiczna wirników ze wspomaganiem magnetycznym stosowanych w sprężarce odśrodkowej wysokotemperaturowej pompy ciepła.”)

Od 2022 r. pełni funkcję Research and Development Senior Engineer w ABB Finland, koncentrując się na współpracy pomiędzy globalnymi jednostkami w obszarze nauki i rozwoju oraz uniwersytetami europejskimi. Jej aktywność naukowo-badawcza i dydaktyczna jest realizowana wielokierunkowo, m.in. jest też mentorem studenckim w Uniwersytecie w Lappeenrancie.

mb

Małgorzata Dulewicz

Mgr inż. Małgorzata Dulewicz – absolwentka Politechniki Świętokrzyskiej na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, psychologii pozytywnej na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów doktoranckich w zakresie nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej. Kierownik działu zakupów w ASMET Sp. z o.o., największej firmie produkcyjno-handlowej  w zakresie elementów złącznych i technik zamocowań w Polsce.

Małgorzata Dulewicz swoją techniczną wiedzę teoretyczną, od 18 lat wykorzystuje w firmie ASMET, analizując rysunki techniczne i prowadząc liczne rozmowy biznesowe z kontrahentami z całego świata. Jako absolwentka licznych szkoleń z zakresu „5S” i audytowania systemów zarządzania, Akademii Menedżera, zarządzania projektami i negocjacji, współtworzyła standardy i optymalizowała procesy wewnętrzne firmy, przez wiele lat była audytorem wewnętrznym systemów zarządzania jakością ISO9001:2008, a przez kilka ostatnich lat kierowała  zespołem ds. analiz i kontroli wewnętrznej, z którym rozwijała rozwiązania informatyczne wspierające biznes. Uczestniczyła we wszystkich projektach optymalizujących, zaangażowana była we wdrożenie systemu ERP i WMS w firmie ASMET, a potem koordynowała wdrożenie systemu ERP w drugiej firmie produkcyjnej grupy ASMET. Promuje nowoczesne technologie i transformację cyfrową w firmie.   

Obecnie Małgorzata Dulewicz odpowiada za planowanie zapasów i zarządzanie  łańcuchem dostaw. Dba o zakupy towarów odpowiedniej jakości, w odpowiednim czasie i w najkorzystniejszej cenie. Wykorzystuje nowe technologie do podnoszenia efektywności procesu zakupów, który rozpoczyna się już na etapie analizy rysunku technicznego lub specyfikacji oczekiwań klienta. Przez liczne rozmowy i negocjacje z producentami, dystrybutorami materiałów i usług, wizyty i audyty fabryk z całego świata, wraz ze swoim zespołem realizuje wszelkiego rodzaju oczekiwania klientów.

Nie boi się nowych wyzwań i ciągle podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Dba o dobrostan zespołu, jego rozwój i integrację; wierzy, że psychologia pozytywna, mentoring i przyjazna kultura organizacyjna to podstawa wszelkich działań i  niezbędny warunek sukcesu.

hp