Miesięcznik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

30. edycja plebiscytu Złoty Inżynier
Baner poziomy

Kandydaci do tytułu „Złoty Inżynier 2023”: Łukasz Poloczek, Marcin Bańcerowski, Katarzyna Antosz

Łukasz Poloczek

Dr inż. Łukasz Poloczek jest absolwentem Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej, gdzie w 2019 r. uzyskał stopień doktora. W Łukasiewicz – Górnośląskim Instytucie Technologicznym pracuje od 2019 r.(Instytut jest nową jednostką, powstałą z połączenia Łukasiewicz – Instytutu Metalurgii Żelaza, Łukasiewicz – Instytutu Spawalnictwa oraz Łukasiewicz – Instytutu Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL).

Od 2020 r. dr Łukasz Poloczek pełni funkcję Lidera Grupy Badawczej Symulacje Procesów Technologicznych. Jest także członkiem Grupy Badawczej: Inteligentna i czysta mobilność.

Dotychczasowy dorobek badawczy Łukasza Poloczka obejmuje łącznie kierownictwo i realizację ponad 60 projektów badawczo-wdrożeniowych oraz prac naukowo-badawczych realizowanych we współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi oraz przedsiębiorstwami produkcyjnymi zarówno w kraju, jak i zagranicą.

Do jednego z najważniejszych projektów realizowanych pod jego kierownictwem zaliczyć można projekt pt. „High Temperature Material Characterisation For Thruster Applications” („Charakterystyka materiałów wysokotemperaturowych do zastosowań w sterach strumieniowych”) finansowany przez Europejską Agencję Kosmiczną. Jest autorem i współautorem ponad 30 publikacji o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym.

Innowacyjne w skali świata badania, dotyczące opracowania wysokotemperaturowych charakterystyk dla materiałów badanych w projekcie, pozwolą na wytypowanie nowych, bardziej wytrzymałych materiałów stosowanych w przemyśle kosmicznym.

Badania realizowane w Łukasiewicz-GIT wpisują się w najnowszy trend Space 4.0, zmierzający w kierunku bardziej przystępnych cenowo i przyjaznych dla środowiska podejść do produkcji elementów statków kosmicznych.

Jest pasjonatem motoryzacji, uwielbia karting oraz wyścigi F1.

jaz.

Marcin Bańcerowski

Mgr inż. Marcin Bańcerowski, studia rozpoczął w 2000 r. na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. W trakcie studiów aktywnie działał w strukturach samorządu oraz studenckiej organizacji AZS. Po ukończeniu studiów w 2008 roku kontynuował pracę w profesjonalnym klubie sportowym AZS Politechnika Warszawska. Etap sportowego życia zakończył w 2018 r., gdy zespół akademików z Politechniki zmienił nazwę na ONICO Warszawa. Już wtedy, a nawet wcześniej, inżynier Bańcerowski produkował wino w zaciszu domowym. Wino tak smakowało znajomym i rodzinie, że w 2020 r., namówili go, aby został profesjonalnym winiarzem. 

Proces stworzenia własnej marki wina w rodzinie „jaboli”, bo tak postrzegane jest powszechnie wino owocowe, to wyzwanie. Inżynieryjne planowanie oraz wiara, że można stworzyć wartość z najlepszych w Europie polskich owoców, dawały siły do działania. Wszak wina owocowe w Polsce mają bogatą tradycję. To tradycja dwudziestolecia międzywojennego, tradycja domowego robienia wina z owoców z przydomowych ogródków. Budowana nowa marka to coś więcej niż wino. To odbudowa wspaniałej historii, to zagospodarowanie marnujących się polskich owoców, to szansa na współpracę w lokalnych społecznościach.

Chęć pomocy i społeczna działalność, jaką zaszczepiła rodzina i techniczna uczelnia są obecne w budowaniu Manufaktury Win Owocowych pod marką DiWine. Powstał produkt, który z powodzeniem może reprezentować Polskę na arenie międzynarodowej. Wino w pięknie malowanych butelkach jest chętnie kupowane na prezenty. Produkt z dumą reprezentuje smaczne i często zapomniane przez Polaków rodzime owoce. Na butelce widnieją biało-czerwone barwy, a w środku skrywany jest wspaniały aromat polskich porzeczek, wiśni, agrestu czy jabłoni. 

Studia techniczne szkolą w wielu płaszczyznach i pomimo, iż pozornie winiarstwo ma z tym mało wspólnego, to tylko pozory. Wiedza techniczna to planowanie i skuteczna realizacja, które inżynier winiarz wykorzystuje w procesach budowy zakładu, produkcji wina i sprzedaży produktu.

hp

Katarzyna Antosz

Dr hab. inż. Katarzyna Antosz pracuje na stanowisku profesora uczelni na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. Jej zainteresowania naukowe, tematy badawcze i współpraca międzynarodowa koncentrują się głównie na Przemyśle 4.0., inżynierii produkcji, niezawodności systemów, konserwacji predykcyjnej oraz inteligentnych systemach wspomagania decyzji w produkcji i utrzymaniu ruchu. Umiejętności badawcze i doświadczenie Katarzyny Antosz dotyczą metod uczenia maszynowego i logiki rozmytej do modelowania, oceny i doskonalenia procesów oraz wdrażania koncepcji Lean Six Sigma. Jest autorem ponad 100 prac naukowych opublikowanych w renomowanych czasopismach krajowych i międzynarodowych. Swoje wyniki badań prezentowała na wielu konferencjach naukowych: krajowych i zagranicznych. Występowała również jako Keynote Speaker na konferencjach i sympozjach w Chinach, Turcji oraz na Ukrainie. Była stażystą, a później profesorem wizytującym w Beihang University w Chinach oraz Sumy State University na Ukrainie. Prowadziła wykłady w ramach programu Erasmus+ na uczelniach w Norwegii, Portugalii i we Włoszech. Uczestniczyła w krajowych i zagranicznych wizytach studyjnych na uczelniach oraz w przedsiębiorstwach m.in. w Norwegii, Japonii, Portugalii oraz Belgii. Była i jest kierownikiem oraz wykonawcą w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych. Aktywnie uczestniczy w pracach komitetów organizacyjnych i programowych konferencji międzynarodowych.

Jest redaktorem naczelnym czasopisma „Technologia i Automatyzacja Montażu”, współredaktorem w czasopismach zagranicznych oraz książek wydanych przez wydawnictwa IGI Global oraz Springer. Jest członkiem Lean Learning Academy Polska, Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, jak również Association of Engineering, Project, and Produc3tion Management (EPPM).

W 2022 r. odznaczona została przez Prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi. Za swoje osiągnięcia naukowe, wielokrotnie była nagradzana nagrodami rektora Politechniki Rzeszowskiej.

mj